Radarske kontrole

DONJI VAKUF

07:30 do 08:30 sati Titova

09:00 do 10:00 sati Torlakovac

10:30 do 11:30 sati Babin Potok

13:30 do 14:30 sati Nova Travnička

 

TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Šehida Turbe

12:00 do 14:00 sati Erika Brandisa

16:30 do 18:30 sati Šehida

20:00 do 21:30 sati Dolac na Lašvi

 

VITEZ

07:00 do 09:00 sati ul. Kralja Tvrtla

09:00 do 11:00 sati M-5 Bila

12:00 do 13:00 sati R-441 Počulica

13:00 do 14:00 sati M-5 Ahmići

 

BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati ul. Armije BIH (škola)

11:00 do 12:30 sati Gračanica (škola)

13:00 do 14:30 sati Kopčić

15:00 do 16:30 sati Podgaj

 

GORNJI VAKUF

00:00 do 01:30 sati Dražev Dolac

11:00 do 12:30 sati ulica Vrbaska

14:00 do 15:30 sati Trnovača

18:00 do 19:30 sati Ploča

 

NOVI TRAVNIK

08:00 do 09:30 sati ul. Muhameda Spahe

10:30 do 11:30 sati R-439 Trenica, kod OŠ

12:30 do 13:30 sati ul. Kalinska

14:00 do 15:30 sati M-16.4 Rastovci

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print