Radarske kontrole

0
98

PS DONJI VAKUF

09:30 do 10:30 sati ulica 770 Slbbr.

12:30 do 13:30 sati Oborci

15:00 do 16:00 sati Rujanci

 

Stacionarni radari

M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)

M-5 Vitez (kod Impregnacije)

M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni

M-5.1 M-5.1 Brnjaci

M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik

M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača

M-5 Busovača

M-16.2 Vrbanja

M-16.4 Bristovi

M-5 Jajce (Donje Pijavice)

Nestacionarni radari

 

PS TRAVNIK

 

08:30 do 10:30 sati Šešići

12:00 do 14:00 sati Turbe

16:30 do 18:30 sati Kalibunar

20:00 do 21:30 sati Šehida

 

PS VITEZ

Najavljene radarske kontrole za 15. 01. 2022. –

PS VITEZ

 

07:00 do 11:00 sati R-441 Počulica

12:00 do 14:00 sati R-440 Bila

 

PS FOJNICA

Najavljene radarske kontrole za 15. 01. 2022. –

PS FOJNICA

 

08:00 do 10:00 sati ulica Bosanska

10:30 do 12:30 sati Šćitovo

12:40 do 14:40 sati Ostružnica Polje

 

PS BUGOJNO

Najavljene radarske kontrole za 15. 01. 2022. –

PS BUGOJNO

 

15:00 do 16:30 sati ulica Armije BiH

17:00 do 18:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije

19:00 do 20:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska

21:00 do 22:30 sati ulica Slobode

 

PS DONJI VAKUF

Najavljene radarske kontrole za 15. 01. 2022. –

PS DONJI VAKUF

 

 

09:30 do 10:30 sati ulica 770 Slbbr.

12:30 do 13:30 sati Oborci

15:00 do 16:00 sati Rujanci

 

PS GORNJI VAKUF

Najavljene radarske kontrole za 15. 01. 2022. –

PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

 

09:30 do 11:00 sati ulica Vrbaska (vatrogasni dom)

15:00 do 17:00 sati Ploča

18:00 do 19:30 sati Pajić Polje

22:00 do 23:00 sati ulica Vrbaska

 

PS JAJCE

Najavljene radarske kontrole za 15. 01. 2022. –

PS JAJCE

 

16:45 do 18:45 sati M-16 Podmilačje

19:00 do 20:30 sati M-16 Lučina

 

PS BUSOVAČA

Najavljene radarske kontrole za 15. 01. 2022. –

PS BUSOVAČA

 

12:00 do 13:00 sati Oselište

13:00 do 14:30 sati Gavrine kuće

14:30 do 15:30 sati Kaonik (stari most)

15:30 do 16:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod Ciglane)

16:30 do 18:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za mjesto Luka)

 

PS KISELJAK

Najavljene radarske kontrole za 15. 01. 2022. –

PS KISELJAK

 

19:00 do 21:00 sati Gromiljak

21:15 do 23:15 sati Višnjica Polje

00:00 do 01:30 sati ulica Kralja Tomislava

01:45 do 03:00 sati ulica Sarajevska cesta

 

PS KREŠEVO

Najavljene radarske kontrole za 15. 01. 2022. –

PS KREŠEVO

 

09:00 do 11:00 sati Alagići

14:00 do 16:00 sati Resnik