Radarske kontrole

0
37

Stacionarni radari

M-16.4 Bristovi

M-5 Jajce (Donje Pijavice)

M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)

M-5 Vitez (kod Impregnacije)

M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni

M-5.1 M-5.1 Brnjaci

M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik

M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača

M-5 Busovača

M-16.2 Vrbanja

 

 

Nestacionarni radari

 

PS TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Han Bila (škola)

12:00 do 14:00 sati Kalibunar

16:30 do 18:30 sati Šehida

20:00 do 21:30 sati Donje Putićevo

 

PS KISELJAK

08:30 do 10:15 sati A-1 Lepenica

11:00 do 13:00 sati Draževići

13:30 do 15:30 sati ulica Sarajevska cesta

 

PS BUSOVAČA

09:00 do 10:00 sati Gavrine kuće

10:00 do 11:30 sati Kaonik (stari most)

12:30 do 14:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod auto lakirera Dejo)

14:00 do 15:00 sati Lugovi

15:00 do 16:00 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob.Penelopa)

 

PS JAJCE

16:30 do 18:00 sati M-16 Raševik

18:30 do 19:30 sati M-5 Dolabije

20:00 do 21:30 sati M-5 Skela

 

PS GORNJI VAKUF

00:00 do 01:30 sati ulica Vrbaska

07:00 do 08:30 sati Pajić Polje

12:00 do 13:30 sati ulica Vrbaska

18:00 do 19:30 sati Duratbegović Dolac

 

PS BUGOJNO

13:00 do 14:30 sati lokalni put, naselje Drvetine

15:00 do 16:30 sati ulica Armije BiH (škola)

17:00 do 18:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije

19:00 do 20:30 sati ulica Slobode (GUMA)

 

PS FOJNICA

08:00 do 10:00 sati Ragale

10:30 do 12:30 sati Pločari Polje

12:40 do 14:40 sati Polje Ostružnica

 

PS VITEZ

07:00 do 09:00 sati lokalna cesta PC 96 II, Krčevine

09:00 do 11:00 sati M-5 Ahmići

12:00 do 13:00 sati ulica Stjepana Radića

13:00 do 14:00 sati R-441 Počulica

 

PS NOVI TRAVNIK

08:30 do 09:30 sati M-16.4 Rastovci

10:30 do 11:30 sati M-16.4 Stojkovići

12:30 do 13:30 sati ulica Kalinska