Radarska kontrola u Donjem Vakufu u večernjim satima

0
306

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 23. 12. 2019. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati Nova Bila
  10:30 do 12:00 sati M-5 Šehida
  13:00 do 14:00 sati Dolac na Lašvi
  14:30 do 15:30 sati Kalibunar

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 23. 12. 2019. -PS VITEZ

  08:00 do 11:00 sati M-5 Buhine kuće
  12:00 do 16:00 sati ulica Stjepana Radića

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 23. 12. 2019. -PS FOJNICA

  10:00 do 11:30 sati Tovarište
  13:00 do 14:30 sati Pločari Polje

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 23.12.2019. -PS DONJI VAKUF

  18:00 do 19:30 sati Nova Travnička
  20:00 do 21:30 sati Titova ulica

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 23. 12. 2019. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  08:00 do 09:00 sati ulica Vrbaska
  11:30 do 12:30 sati Humac
  14:30 do 15:30 sati ulica Vrbaska

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 23. 12. 2019. -PS NOVI TRAVNIK

  18:00 do 19:30 sati M-16.4 Vatrogasni dom
  21:00 do 22:30 sati M-16.4 Ratanjska