Radari / U Torlakovcu i Babinom Potoku

0
113

 

 • Najavljene radarske kontrole za 19. 06. 2020. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati Kalibunar (ABA)
  11:00 do 12:30 sati Šešići
  13:30 do 14:30 sati Nova Bila
  15:00 do 16:00 sati Donje Putićevo

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 06. 2020. -PS FOJNICA

  06:00 do 07:30 sati Nadbare
  12:30 do 14:00 sati ulica Bosanska

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 06. 2020. -PS BUGOJNO

  08:00 do 10:00 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije
  11:00 do 13:00 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo
  13:30 do 15:00 sati Bugojno-Donji Vakuf, Podgaj
  19:00 do 20:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja (Best)
  21:00 do 22:00 sati Bugojno-Donji Vakuf, Podgaj
  22:30 do 23:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
  00:00 do 01:00 sati ulica 307.M.brigade

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 16. 06. 2020. -PS DONJI VAKUF

  16:30 do 18:30 sati Torlakovac
  19:00 do 21:00 sati Babin Potok

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 06. 2020. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  10:00 do 11:00 sati Ploča
  15:00 do 16:00 sati ulica Vrbaska
  18:00 do 20:00 sati Duratbegović Dolac

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 06. 2020. -PS JAJCE

  08:30 do 10:30 sati M-16 Podmilačje, crkva Sv.Ive
  11:00 do 13:00 sati M-16 Tuk

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 06. 2020. -PS BUSOVAČA

  20:00 do 21:00 sati ulica 1.mart/ožujak
  21:00 do 22:00 sati Kaonik
  22:00 do 23:00 sati Gavrine kuće
  23:00 do 00:00 sati Polje
  00:00 do 01:00 sati ulica N.Š.Zrinski

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 06. 2020. -PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati Gromiljak
  12:00 do 14:30 sati Potkraj