Radari: Prusac, Oborci, Komar, Rujanci

0
233
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 12. 2022. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:30 sati Mosor
  12:00 do 14:00 sati Guča Gora
  17:00 do 19:00 sati Nova Bila
  20:00 do 21:30 sati Kalibunar

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 12. 2022. -PS VITEZ

  07:00 do 09:00 sati ulica Branila Starog Viteza
  09:00 do 11:00 sati M-5 Šantići
  12:00 do 13:00 sati R-440 Bila
  13:00 do 14:00 sati ulica Kralja Tvrtka

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 12. 2022. -PS FOJNICA

  08:00 do 10:00 sati ulica Bosanska
  10:30 do 12:30 sati Pločari Polje
  13:00 do 15:00 sati Gojevići

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 12. 2022. -PS BUGOJNO

  11:00 do 12:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica (škola)
  13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije
  15:00 do 16:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi
  17:00 do 18:30 sati ulica Slobode

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 12. 2022. -PS DONJI VAKUF

  07:15 do 08:15 sati Prusac
  09:15 do 10:15 sati Oborci
  12:00 do 13:00 sati Rujanci
  15:00 do 16:00 sati Komar

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 12. 2022. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  07:30 do 09:00 sati ulica Vrbaska
  15:30 do 17:00 sati Boljkovac
  20:00 do 21:30 sati Ploča
  22:30 do 00:00 sati ulica Vrbaska

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 12. 2022. -PS JAJCE

  16:15 do 18:00 sati M-16 Podmilačje
  18:30 do 20:30 sati M-16 Lučina
  20:45 do 22:45 sati M-16 Zastinje

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 12. 2022. -PS KISELJAK

  08:30 do 10:15 sati Višnjica Polje
  11:00 do 13:00 sati Lug
  13:30 do 15:30 sati Gromiljak

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 12. 2022. -PS NOVI TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati M-16.4 Ratanjska
  11:00 do 12:30 sati M-16.4 V.dom
  13:00 do 14:00 sati M-16.4 Bučići
  14:30 do 15:30 sati M-16.4 Stojkovići