PS Donji Vakuf / Radarske kontrole ulica 770 Sbbr i Oborci

0
170

 

 • Najavljene radarske kontrole za 13. 02. 2020. -PS TRAVNIK

  18:00 do 19:30 sati Nova Bila
  20:00 do 21:00 sati Donje Putićevo
  21:30 do 22:30 sati M-5 Šehida
  23:00 do 00:00 sati Turbe
  01:00 do 02:00 sati Kalibunar – BC ABA

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 02. 2020 -PS VITEZ

  08:00 do 11:00 sati M-5 Bila (Eurodom)
  12:00 do 16:00 sati lokalni put za bolnicu Nova Bila

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 02. 2020. -PS FOJNICA

  19:00 do 21:00 sati ulica Bosanska
  23:00 do 01:00 sati Šćitovo

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 02. 2020. -PS BUGOJNO

  08:00 do 09:30 sati ulica Armije BiH (škola)
  10:00 do 11:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica (škola)
  12:00 do 13:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovska
  20:00 do 21:30 sati ulica Slobode (Špedicija)
  22:00 do 23:00 sati ulica Armije BiH
  23:30 do 00:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
  01:00 do 02:00 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 02. 2020. -PS DONJI VAKUF

  08:00 do 10:00 sati ulica 770 Slbbr.
  11:30 do 13:30 sati Oborci

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 02. 2020. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  09:00 do 10:00 sati ulica Vrbaska
  12:00 do 13:00 sati Pajić Polje
  14:00 do 15:00 sati ulica Vrbaska

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 02. 2020. -PS JAJCE

  17:30 do 19:00 sati M-5 Skela
  19:30 do 21:30 sati M-16 Zastinje

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 02. 2020. -PS BUSOVAČA

  09:00 do 10:30 sati Kaonik
  10:30 do 12:00 sati Gavrine kuće
  12:00 do 13:30 sati Polje

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 13.01.2020. -PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati Gromiljak
  12:00 do 14:30 sati Jehovac

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 13. 02. 2020. -PS NOVI TRAVNIK

  09:30 do 11:00 sati M-16.4 Krnjića potok
  12:30 do 14:00 sati R-439 Rastovci (Franjgine kuće)