PS Donji Vakuf radarske kontrole u večernjim satima

0
139

 

 • Najavljene radarske kontrole za 20. 01. 2020. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati Turbe
  10:30 do 12:00 sati Kalibunar
  13:00 do 14:00 sati Nova Bila
  14:30 do 15:30 sati Dolac na Lašvi

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 01. 2020. -PS VITEZ

  16:00 do 20:00 sati M-5 Šantići-B.kuće
  20:00 do 00:00 sati Kruščica

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 01. 2020. -PS FOJNICA

  11:30 do 13:00 sati Pločari Polje
  13:30 do 15:00 sati Nadbare

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 01. 2020. -PS BUGOJNO

  08:00 do 09:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi
  10:00 do 11:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
  12:00 do 13:30 sati ulica 307.M.brigade (Sultanovići)

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 01. 2020. -PS DONJI VAKUF

  18:00 do 20:00 sati Torlakovac
  20:30 do 22:30 sati Rujanci

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 01. 2020. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  01:00 do 02:00 sati ulica Vrbaska
  08:00 do 09:00 sati Dražev Dolac
  23:00 do 24:00 sati ulica Vrbaska

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 01. 2020. -PS JAJCE

  09:00 do 11:00 sati M-5 Vinac
  11:30 do 13:30 sati M-5 Bravnice
  14:00 do 15:30 sati M-5 Skela

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 01. 2020. -PS BUSOVAČA

  15:00 do 16:00 sati ulica 1.mart/ožujak
  16:00 do 17:00 sati Kaonik
  17:00 do 18:00 sati Gavrine kuće
  18:00 do 19:00 sati Polje
  19:00 do 20:00 sati ulica N.Š.Zrinski

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 01. 2020. -PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati A-1 Lepenica
  12:00 do 14:30 sati Han Ploča

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 01. 2020. -PS NOVI TRAVNIK

  9:00 do 10:30 sati M-16.4 Rankovići
  11:30 do 13:00 sati M-16.4 Stojkovići (BP Ti Oil)