PS Donji Vakuf / Radarske kontrole u Torlakovcu i Rujancima

0
125

 

 • PS BUGOJNO

  08:00 do 09:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovska
  10:00 do 11:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Zlavast
  12:00 do 13:30 sati ulica 307.M.brigade (Sultanovići)
  20:00 do 21:30 sati ulica Armije BiH
  22:00 do 23:00 sati ulica Slobode (BSO)
  23:30 do 00:30 sati ulica Terzići I (caffe Benz)
  01:00 do 02:00 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja (Best)

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 02.2019. -PS DONJI VAKUF

  18:00 do 20:00 sati Torlakovac
  20:30 do 22:30 sati Rujanci

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 02. 2019. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  09:00 do 10:00 sati Humac
  12:00 do 13:00 sati ulica Vrbaska
  14:00 do 15:00 sati ulica Vrbaska

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 02. 2020. -PS JAJCE

  09:00 do 11:00 sati M-5 Vinac
  11:30 do 13:30 sati M-5 Bravnice
  14:00 do 15:30 sati M-5 Skela

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 02. 2020. -PS BUSOVAČA

  14:00 do 15:30 sati ulica 1.mart/ožujak
  15:00 do 16:00 sati Polje
  16:00 do 17:00 sati ulica N.Š.Zrinski
  17:00 do 18:00 sati Kaonik
  18:00 do 19:00 sati ulica 1.mart/ožujak

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 20.02.2020. -PS KISELJAK

  08:30 do 11:00 sati ulica Kralja Tomislava
  12:00 do 14:30 sati ulica Kraljice Mira

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 02. 2020. -PS NOVI TRAVNIK

  11:00 do 12:30 sati M-16.4 Duhovo
  14:30 do 16:00 sati ulica S.Tomaševića, BEST

 • IC BIHAMK-a