PS Donji Vakuf / Radarske kontrole u naseljima Rujanci i Oborci

0
87

 

 • Najavljene radarske kontrole za 04. 12. 2019. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati M-5 ulica Šehida
  10:30 do 12:00 sati Kalibunar
  13:00 do 14:00 sati R-413 Šešići
  14:30 do 15:30 sati Turbe – Karaulska cesta

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 12. 2019 -PS VITEZ

  08:00 do 11:00 sati M-5 Šantići
  12:00 do 16:00 sati Divjak-Brizjak

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 12. 2019. -PS BUGOJNO

  09:00 do 10:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovi
  11:00 do 12:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja
  13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
  17:00 do 18:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja (Mlin)
  19:00 do 20:00 sati ulica 307.M.brigade (Sultanovići)
  20:30 do 21:30 sati ulica Slobode (Špedicija)
  22:00 do 23:00 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije (EP II)

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 04.12.2019. -PS DONJI VAKUF

  07:30 do 09:30 sati Rujanci
  10:00 do 12:00 sati Oborci

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 12. 2019. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  09:30 do 10:30 sati ulica Vrbaska
  12:30 do 13:30 sati Krupa
  14:30 do 15:30 sati ulica Vrbaska

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 12. 2019. -PS BUSOVAČA

  09:00 do 10:30 sati ulica 1.mart
  10:30 do 12:00 sati Lugovi
  12:00 do 13:30 sati Bukovci

 • PS KREŠEVO
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 12. 2019 -PS KREŠEVO

  10:00 do 12:00 sati Rakova Noga
  14:00 do 16:00 sati Resnik
  17:00 do 18:00 sati Alagići
  22:00 do 23:00 sati Resnik

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 12. 2019. -PS NOVI TRAVNIK

  18:30 do 20:00 sati M-16.4 Bučići
  21:30 do 23:00 sati M-16.4 Vatrogasni dom