Pripadnici Patriotske lige BiH prvi su stali u odbranu, prihvatajući tako prvi udar nadolazeće agresije na međunarodno priznatu državu BiH, nakon čega je uslijedilo formiranje Teritorijalne odbrane i Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Predsjednik Saveza udruženja boraca Patriotske lige Bosne i Hercegovine Sulejman Vranj je kazao da je povodom obilježavanja 31. godišnjice osnivanja PLBiH danas odana počast poginulim borcima i položeno cvijeće na spomen-obilježjima, uključujući i Šehidsko mezarje Kovači i mezar prvog predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovića.

On je kazao da je danas održana i Izvještajna skupština na kojoj je bilo govora o aktivnostima Saveza u protekloj godini.

– Slijedi akademija na kojoj će također biti govoreno o ulozi Patriotske lige i problematici s kojom se ona suočava. Ova akademija ima svoj radni i svečani karakter – rekao je Vranj.

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović istakao je da su osnivanje Patriotske lige, kao i Zelenih beretki i Teritorijalne odbrane bili izuzetno važni koraci s obzirom da su svjesne patriote počele da se organiziraju za otpor prije početka agresije na BiH.

Dodao je da su se te grupe poslije inkorporirale u Armiju Bosne i Hercegovine.

– Kultura sjećanja i ovakve akademije su ozbiljna praksa, jer narod koji nema historiju nema ni svoju budućnost. Kultura sjećanja treba biti sistemski uređena, da uđe u kurikulume predmeta historije. Da časove historije ne moramo održavati na raznim obilježavanjima, već da djeca to uče iz udžbenika i znaju šta se to dešavalo 91, 92, 93, 94. i 95. godine. Kultura sjećanja je jedan od najznačajnijih segmenata u poslijeratnom periodu kojem ćemo posvetiti više pažnje u budućnosti – rekao je Osmanović.

U tadašnjem Domu policije u Sarajevu, 10. juna 1991. godine, formiran je Savjet za nacionalnu odbranu u kojem je bilo sedam članova. Potom je krizni štab odbrane grada Sarajeva preuzeo naziv Patriotska liga regije Sarajevo. Kasnije su, tokom rata, sve jedinice Patriotske lige odlukom Predsjedništva BiH od 23. juna 1992. godine ušle u sastav Armije Republike BiH.