Promjena u primjeni dnevnih tarifnih stavova

0
61

Prelaskom na zimsko računanje vremena, došlo je i do promjene u primjeni većih i manjih dnevnih tarifnih stavova, odnosno, mijenja se vrijeme važenja tzv. jeftinije i skuplje struje.

Za domaćinstva, koja posjeduju dvotarifna brojila, manji tarifni stavovi primjenjivaće se  radnim danima i subotom u vremenu od 13:00 do 16:00  i od 22:00 do 07:00 sati, a  nedjeljom cijeli dan. Za sve ostale kupce JP Elektroprivreda BiH električna energija utrošena od ponedjeljka do petka u periodu od 22:00 do 07:00 sati obračunavaće se prema manjoj tarifi. Za ovu kategoriju potrošnje, manja tarifa se primjenjuje subotom i nedjeljom cijeli dan.