Prognozira se toplija jesen 2015. godine

Jesen 2015. godine na prostoru Bosne i Hercegovine, prema prognostičkim materijalima trebala bi da bude toplija ili nešto toplija u odnosu na prosječne vrijednosti temperatura zraka.

Sezonska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda (septembar, oktobar i novembar) pokazuje da će temperature zraka biti veće sredinom septembra, krajem oktobra i početkom novembra. U navedenom periodu mogući su kratki prodori hladnijeg zraka ali i veća negativna odstupanja.U prvoj polovnii oktobra, temperature zraka mogle bi da budu u granicama ili nešto niže od prosjeka. Srednje minimalne temperature zraka sezone bit će nešto iznad višegodišnjeg prosjeka. Odstupanja srednje maksimalne temperature tokom jeseni bit nešto veća u odnosu na odstupanja srednje minimalne temperature i kretat će se između 1,0 i 1,5 oC. Očekivane sume padavina tokom jeseni trebale bi da budu oko prosjeka ili nešto iznad prosječnih suma. Period sa nešto većom sumom padavina moguć je sredinom oktobra i krajem novembra. Nije isključeno da tokom jeseni bude više perioda sa intezivnijim padavinama kao i dužih razdoblja bez padavina

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print