Pripadnicima Oružanih snaga BiH plaće povećane za blizu 10 posto

0
47
Izmjene Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, koje se odnose na plaće profesionalnih vojnih lica, usvojene su u martu 2018. godine u Zastupničkom domu, a u februaru 2020. godine u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku BiH. Budući da je jučer objavljen stupit će na snagu 17. juna 2020. godine.

Predsjedavajuća Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto predložila je povećanje koeficijenta za 7.126 profesionalnih vojnih lica zbog značajnog nesrazmjera u visini koeficijenta za obračun plaće ostalih zaposlenih u odnosu na profesionalna vojna lica.

Pripadnici Oružanih snaga BiH godinama su bili žrtve političkih blokada i nesuglasica. Prošle godine je Oružane snage BiH, uz ostalo i zbog niskih plaća, napustilo blizu 450 ljudi.

U maju 2020. godine raspisan je javni oglas za prijem 600 vojnika u Oružane snage BiH.