Prezentacija  projekta “Slobodni mediji, slobodno društvo”

0
26

Prezentacija  projekta “Slobodni mediji, slobodno društvo”,održat će se 24. juna 2019. godine sa početkom u 11 sati u hotelu Bristol u Sarajevu.

Udruženje / udruga BH novinari i Asocijacija elektronskih medija (AEM) žele, ovim projektom, skrenuti pažnju na političke, finansijske i institucionalne pritiske na medije, koji su rezultirali ozbiljnim kršenjem prava na slobodu informiranja u lokalnim zajednicama.

Cenzura, pritisci na urednike, nezakonita imenovanja, kršenje radnih i socijalnih prava medijskih profesionalaca – samo su dio postojećih političkih strategija i vještih manipulacija lokalnim medijima sa negativnim posljedicama na kvalitet i objektivnost medija u lokalnim zajednicama. Takva ponašanja su u direktnoj suprotnosti sa standardima EU koji se odnose na rad medija u javnom interesu i na dobrobit svih građana u zajednici. Novinari i urednici lokalnih medija nisu dovoljno jaki da se sami suprostave ovim trendovima, a zakonska regulativa je široko postavljena i ne garantira sprečavanje političkih i drugih uticaja na rad lokalnih medija.

Zbog toga BHN i AEM žele da uz finansijsku podršku Evropske unije okupe lokalnu medijsku zajednicu širom BiH i umreže ih u snažnu profesionalnu grupu koja će: analizirati postojeći zakonski okvir i predložiti nove standarde poštenog, objektivnog i raznovrsnog informiranja u lokalnim zajednicama; ojačati istraživačko novinarstvo u lokalnim medijima i veću povezanost novinara širom BiH i unaprijediti kvalitet i raznovrsnost medijskih sadržaja kroz formiranje produkcijskih timova, razmjenu i objavu istraživačkih priča u lokalnim medijima.