Premijer Vlade SBK, Tahir Lendo sazvao 26. sjednicu kantonalne Vlade

0
137

 

Premije Vlade SBK; Tahir Lendo sazvao je 26. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 5.12. 2019. godine u 9 sati

Za sjednicu predlažem

DNEVNI RED

 1. Zapisnik sa 25. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
 2. Prijedlog budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu – Ministarstvo financija
 3. Prijedlog zakona o izvršenju budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu – Ministarstvo financija
 4. Financijski plan Agencije za privatizaciju KSB/SBK za 2020. godinu – Agencija za privatizaciju
 5. a) Odluka o izvršavanju Financijskog plana Agencije za privatizaciju KSB/SBK za 2020. godinu
 6. Inicijativa za osnivanje Ureda za borbu protiv korupcije – Tim za sprječavanje korupcije
 7. Prijedlog za izradu nove Strategije za borbu protiv korupcije – Tim za sprječavanje korupcije
 8. Akcioni plan 2020.-2022.godine za sprovođenje Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za period 2016.-2020.godine – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
 9. Izvještaj o srednjoročnoj evaluaciji integrirane Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona 2016.-2020. godine za razdoblje evaluacije 2016.-2018. godine – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
 10. 9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava po Odluci Europskog suda za ljudska prava u aplikaciji 51227/16 od 23.7.2019 (Jakovljević i drugi) – Ministarstvo financija
 11. Prijedlog odluke o raskidanju ugovora o koncesijama – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje Aneksa 7. Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju , korištenje i prijenos MHE Željznica 3 – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za projektiranje, ugradnju, korištenje i prijenos mikro hidroelektrane „OIE MHE RK3“ na transportnom cjevovodu sa izvorišta Kostajnica i Ščona za proizvodnju električne energije na području općine Kreševo – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 14. Prijedlog odluke o isplati štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki u skladu sa usvojenim Planom nabavke za realizaciju projekata sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ za 2019. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa raspodjele i prijenosa sredstava sa tekućih transfera drugim razinama vlasti, fondovima i neprofitnim organizacijama – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Plana nabavke po stavkama subvencije javnim preduzećima-poticaj vodoprivredi i subvencije javnim preduzećima -interventna sredstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 18. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu – Ministarstvo financija
 19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša za rekonstrukciju društvenog doma u MZ Gačice, općina Vitez – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
 20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Novi Travnik za infrastrukturne projekte – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
 21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme (svitch, telefon, police) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 22. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku printera – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 23. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „tekući transferi neprofitnim organizacijama“ -Ministarstvo privrede
 24. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije „tekući transferi i drugi tekući rashodi“ – Ministarstvo privrede

24.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje troškova otvaranje zimske turističke sezone na Vlašiću – Ministarstvo gospodarstva

25.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku laptopa – Ministarstvo privrede

 1. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku projektora – Ministarstvo privrede
 2. 27. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za pravnu pomoć braniocima – Kantonalna uprava za branioce
 3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za informatizaciju ministarstva – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku Windovs Servera – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve za OŠ „Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

32.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za ugovore o djelu za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

34.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za ugovore o djelu za  upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

 1. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku i isporuku pneumatika za motorna vozila – Ured za javne nabavke
 2. a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
 3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku mrkog uglja – Ured za javne nabavke
 4. a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku

37.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za fonetski laboratorij – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

 1. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju krova na zgradi STŠ „Bugojno“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 2. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radio stanica – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
 3. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku uniformi za inspektore – Ministarstvo privrede

41.Saglasnost za nabavku ulaznih vrata za potrebe Kantonalnog pravobranilaštva – Ministarstvo pravosuđa i uprave

 1. a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku ulaznih vrata

42.Saglasnost za nabavku računarske opreme i uredskih stolica za potrebe Ministarstva financija – Ministarstvo financija

43.Saglasnost za izvođenje radova u zgradi Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

44.Saglasnost za pokretanje postupka javnih nabavki za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

45.Saglasnost na tekst Javnog poziva za prijem osoba za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) u kantonalnim organima uprave – Služba za zajedničke poslove

 1. a) Rješenje o imenovanju komisije za prijem volontera za 2020. godinu
 2. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu decembar 2019. godine – Stručna služba Vlade
 3. a) inspekcija Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih , kulture i sporta
 4. b) inspekcija Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (2x)
 5. c) inspekcija Ministarstva zdravstva i socijalne politike
 6. d) inspekcija Ministarstva privrede
 7. e) protupožarna inspekcija MUP-a
 8. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu decembru 2019. godine – Stručna služba Vlade
 9. a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
 10. b) Ministarstvo privrede
 11. Razrješenja i imenovanja
 12. a) Rješenje o imenovanju komisije za Program javnih investicija – Ministarstvo financija
 13. b) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku dodatnih radova na kotlovnici u OŠ „Turbe“ -Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

c)Rješenje o imenovanju komisije za nabavku radova na izgradnji krova na zgradi OŠ „Pajić Polje“ -Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

 

 

PREMIJER KANTONA

Tahir Lendo, dipl.ing.