Premijer SBK, Tahir Lendo sazvao sjednicu Vlade

0
51

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON

VLADA  SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

Travnik, 6.3. 2020.

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

 

S A Z I V A M 

37. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 12.3. 2020. godine u 9 sati

Za sjednicu predlažem

DNEVNI RED

 Zapisnik sa 36. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade

 1. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Vitez za 2019. godinu – Kantonalno pravobranilaštvo
 2. Izvještaj o radu Službe za zapošljavanje KSB/SBK za 2019. godinu – Služba za zapošljavanje
 3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za zapošljavanje KSB/SBK – Služba za zapošljavanje
 4. Mišljenje o modalitetima organizacijskih oblika kantonalnog organa za borbu protiv korupcije ( po zaključku Vlade) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 5. Mišljenje o statusu Agencije za privatizaciju ( po zaključku Vlade) – Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ministarstvo privrede
 6. Analiza prerade drvne mase u Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo privrede
 7. Prijedlog odluke o programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za sport u 2020. godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za predškolsko obrazovanje“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 9. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za predškolsko obrazovanje“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 10. Prijedlog odluka o usvajanju programa utroška sredstava za 2020. godinu iz nadležnosti Ministarstva privrede – Ministarstvo privrede
 11. a) za raspodjelu sredstava sa pozicije „subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposleni osoba i edukaciju u oblasti deficitarnih zanimanja“
 12. b) za raspodjelu sredstava sa pozicije „ tekući transferi neprofitnim organizacijama-ekonomsko-socijalnom vijeću“
 13. c) za raspodjelu sredstava sa pozicije „ tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- podrška opremanju kabineta za izvođenje praktične nastave u srednjim školama“
 14. d) za raspodjelu sredstava sa pozicije „subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima-za podršku razvoju poduzetništva i pokretanju novih start-up kompanija“
 15. e) za raspodjelu sredstava sa pozicije „subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-poticaji privredi“
 16. f) za raspodjelu sredstava sa pozicije „subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima-za učešće na sajmovima i izložbama“
 17. g) za raspodjelu sredstava sa pozicije „subvencije javnim preduzećima – poticaji privredi“
 18. h) za raspodjelu sredstava sa pozicije „tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima-za podršku razvoju poduzetničkih zona“
 19. i) za raspodjelu sredstava sa pozicije „tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima-za javno-privatno partnerstvo“

j)za raspodjelu sredstava sa pozicije „tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima- poticaji privredi ( uspostava fonda za potporu poduzećima za završetak i implementaciju međunarodno priznatih standarda i kvalitete)“

k)za raspodjelu sredstava sa pozicije „tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima- poticaji gospodarstvu „

 1. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije „subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za učešće na sajmovima i izložbama“ (sufinanciranje Međunarodnog sajma privrede „Mostar 2020“ – Ministarstvo privrede
 2. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje Regionalne ekonomske zajednice – Ministarstvo privrede
 3. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede za 2020. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 4. a) za reguliranje potoka Bila i adaptaciju mosta u Prahuljama
 5. b) za radove na vodovodu Kula, općina Busovača
 6. c) za odvodnju oborinskih voda u naselju Luke, općina Travnik
 7. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava neprofitnim organizacijama – dobrotvornim društvima – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 8. a) katoličkom dobrotvornom društvu „Caritas“ KSB/SBK ( župa Uznesenja BDM Jajce)
 9. b) katoličkom dobrotvornom društvu „Caritas“ KSB/SBK (župa Skopaljska Gračanica))
 10. c) srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik
 11. d) muslimanskom dobrotvornom društvu Merhamet
 12. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 13. a) za nabavku usisavača, radijatora i fotelje
 14. b) za nabavku opreme za video nadzor parking prostora
 15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za plaćanje 12 rata financijskog leasinga za nabavku motornih vozila – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2019/20. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za zaključivanje ugovora odjelu za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2019/20. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 19. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge ispisa – Ured za javne nabave
 20. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za obvezno i kasko osiguranje motornih vozila – Ured za javne nabave

23.Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za obavljanje poslova člana komisije za polaganje ispita iz oblasti vatrogastva – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

24.Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

25.Saglasnost za nabavku energenata za potrebe škola  – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, nauke, kulture i sporta

26.Saglasnost za nabavku uredskog materijala za MUP – Ministarstvo unutrašnjih poslova

27.Saglasnost za prodaju privremeno oduzetih motornih vozila, motocikla, traktora i teretnih vozila i za angažiranje sudskog vještaka prometne struke – Ministarstvo unutrašnjih poslova

28.Saglasnost za krečenje prostorija Općinskog suda u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprava

29.Saglasnost za uplatu doprinosa za odlazak u penziju predsjednika Općinskog u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

30.Saglasnost za prijem namještenika u radni odnos u Općinskom sudu u jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

31.Saglasnost za zaključivanje Aneksa na Ugovor o uslugama štampanja Službenih novina KSB/SBK – Stručna služba Vlade

 1. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za izuzeće određenih javnih nabavki od odredbi Zakona o javnim nabavkama – Služba za zajedničke poslove
 2. 33. Suglasnost za izvođenje radova na uređenju pisarnice – Služba za zajedničke poslove

34.Saglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki iz Plana nabavki Skupštine i Stručne službe Skupštine Kantona za 2020. godinu – predstavnik Skupštine Kantona

35.Saglasnost na planove javnih nabavki za 2020. godinu – Stručna služba

 1. a) Plan javnih nabavki Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
 2. b) Plan javnih nabavki Ministarstva financija
 3. c) Planovi javnih nabavki osnovnih i srednjih škola
 4. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu mart 2020. godine – Stručna služba
 5. a) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 6. b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 7. c) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 8. d) Ministarstvo privrede
 9. e) Inspekcija za zaštitu od požara
 10. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu mart 2020. godine – Stručna služba
 11. a) Ministarstvo privrede
 12. 38. Informacija o zaposlenicima u kantonalnim organima uprave koji ispunjavaju uvjete za odlazak u penziju – Kabinet premijera Kantona

PREMIJER KANTONA

Tahir Lendo, dipl.ing.