Preko hiljadu učenika u sedam osnovnih škola u SBK prošlo vršnjačku edukaciju

0
56

U okviru Projekta „Sistemski pristup prevenciji nasilja i zlostavljanja djece u školama KSB/SBK“ kojeg finansira Federalno Ministasrtvo obrazovanja i naukle, a implementira Udruženje „Leptir“ Bugojno u saradnji sa aktivom pedagoga 7 osnovnih škola (KŠC Travnik, OŠ “ Vitez”, Prva osnovna škola Bugojno, OŠ “Hasan Kjafija Prušćak”, Četvrta OŠ Torlakovac , OŠ “ Pajić Polje” i Treća OŠ Oborci) realizirana edukacija učenika od II do IX razreda, članovi Vijeća učenika i sekcije peer-edukatora ovih škola su realizirali vršnjačke radionice (peer edukaciju) na temu: «Nenasilna razrada konflikta«. Podršku realizaciji peer-edukacije pružili pedagozi ovih škola. Edukaciju je prošlo 1073 učenika, kroz realizirano 100 časova OZ. Radionice se bile interaktivnog tipa uz maksimalan angažmana i participaciju učenika.

Ciljevi treninga su:

Upoznavanje sa pojmovima NASILJA, ZLOSTAVLJANJA, VRŠNJAČKOG NASILJA/ BULLYING.

Razvoj svijesti o različitim svatanjima nasilja.

Razvoj svijesti o vršnjačkom nasilju sa ciljem prevencije.

Shvatiti koliko su posljedice vršnjačkog zlostavljanja ozbiljne kako za onoga ko ga trpi, tako i za one koji se nasiljem koriste.

Prepoznati i usvojiti nenasilna pravila suočavanja sa maltretiranjem.

Kako izbječi nasilje.

Prepoznavanje vlastitih emocija i kako reagiramo u različitim situacijama nasilja.