Predstavnici Turske vojne misije u BiH posjetili Mješovitu srednju školu Donji Vakuf

U ponedjeljak 12. februara 2024. godine  članovi Turske vojne misije u BiH posjetili su Mješovitu srednju školu Donji Vakuf, te su učenicima završnih razreda predstavili Akademiju Oružanih snaga Republike Turske i program stipendiranja.
Naime, maturanti imaju priliku prijaviti se na konkurs za stipendiranje koji raspisuju Oružane snage BiH u saradnji sa navedenom akademijom, a stipendija pokriva troškove boravka i školovanja u Turskoj u trajanju od pet godina.
Prvu godinu studenti uče jezik, a naredne četiri su predviđene za studiranje na nekom od turskih univerziteta, nakon čega bi stekli diplomu smjera koji su izabrali, te diplomu oficira.
Nakon predstavljanja programa stipendiranja, članovi Turske vojne misije u BiH su održali predavanje o opasnosti od mina koja je još uvijek prisutna u našoj državi. Ovom posjetom su maturantima otvorene nove mogućnosti pri izboru njihovog budućeg zanimanja i jasnija perspektiva u pogledu ličnog rasta i razvoja.
Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print