Predstavnici Saveza proizvođača jagodičastog voća BiH, u Donjem Vakufu

0
50
malineseptembarlogođ

“Problemi i rješenja u sektoru jagodičatog voća”, bila je tema okruglog stola upriličenog ovog prijepodneva u organizaciji “Saveza proizvođača jagodastog voća BiH” I Zemljoradničke zadruge  “AT” Donji Vakuf.

malineseptembarlogođ

Ovom okruglom stolu prisustvovali su predstavnici Saveza na čelu sa predsjednikom Salihom Milanovićem. Na istom se razgovaralao o proizvodnji jagodičastog voća, prvenstveno maline po kojoj je općina Donji vakuf, poznata u SBK I šire. Naime, u svom izlaganju  gosti danas u Donjem Vakufu, Jasminka Hadžiabdić predsjednica UO Saveza I Armin Kurbegović , naglasili su veliku problematiku u sektoru malinarstva, posebno zbog nepopularne i dosta niske otkupne cijene ove godine. Također, detektovani su  problemi na terenu  , kroz nekvalitetan sadni materijaln, nekontrolisanu upotrebu zaštitnih sredstava, te nedostatak stručnih savjetodavnih timova, agronoma, koji će uvijek biti na raspolaganju malinarima.

malineseptembar3

Savez proizvođača jagodičastog voća BiH, djeluje na nivo države i okuplja 12 udruženja iz oba bh-a entiteta. Ovo je treći okrugli sto koji su organizirali,a namjeravaju u narednom period posjetiti ukupono 15 općina u BiH, koji imaju intenzitet u proizvodnji maline.

Donjovakufske malinare , koji se malinarstvom bave već nekoliko godina posebno je zanimala cijena maline, te saradnja sa hladnjačarima. Današnjem okruglom stolu bio je prisutan i naš sugrađanin Enver Avdić, predjednik Udruženja hladnjačara BiH, koji je također istako problem otkupne cijene I da su  kao udruženje u stalnim pregovorima sa resorinim Federalnim ministarstvom kako bi se iznašlo riješenje po pitanju subvencije za proizvođače ili otkupljivače maline.

Nažalost, problematika proizvodnje jagodičastog voća, posebno maline na cijelom području BiH, je ove godine posebno evidentna, zbog izuzetno loše klimatske godine, umanjenih prihoda, te niske cijene. Prema riječima predstavnika Saveza proizvođača jagodičastog voća BiH, u narednom period intenzivirat će aktivnosti na terenu, te pokušati izboriti proizvodnju maline da se na višim nivoima vlasti prepoznaju kroz adekvatnu subvenciju.