Predstavnici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH obišli nekropolu stećaka u Starom Selu

Lokalitet na kojem se nalazi nekropola stećaka u donjovakufskom naselju Staro Selo danas su posjetili predstavnici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Zajedno sa predstavnicima Društva za zaštitu kulturno-historijske baštine Donji Vakuf i  geometrima nadležne službe  Općine Donji Vakuf  izvršili su  snimanje, pozicioniranje i brojanje stećeka. Radi se o ukupno  85 stećaka koje se nalaze na navedenoj nekropoli u Starom Selu.

Naime, pokrenuta je peticija od strane nadležnih iz Komisije da se snime, opišu i popišu stećci u ovom dijelu donjovakufske općine. Tome je doprinio veliki entuzijazam određenog broja građana Donjeg Vakufa, zaljubljenika u historiju, stećke i kulturne spomenike. Posebno se u svome djelovanju putem društvenih mreža ističu Amir Rujanac i Sudo Ajanović. Društvo za zaštitu kulturno-historijske baštine Donji Vakuf, koje je, davne, 2002. godine osnovala grupa zaljubljenika i entuzijasta, u ovoj današnjoj posjeti Komisije iz Sarajeva, uvidjelo je veliku potrebu za nastavkom svoga djelovanja, koje je u proteklom periodu stagniralo.

“Ovom posjetom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika BiH nekropoli stećaka u Starom Selu, otvorena je mogućnost, ali i realna potreba za ponovnim angažovanjem Društva za zaštitu kulturno-historijske baštine Donji Vakuf. Postoji potreba, ona je ogromna, jer steći su u jako lošem stanju, kao i sam lokalitet. Moram priznati da postoji i volja i želja za radom, te u narednom periodu planiramo zaživiti ponovni rad Društva. Zatim, što se tiće stećaka u Starom selu, potrebno je animirati građane i napraviti akciju čišćenja lokaliteta stećaka, a kasnije i stručni rad na obnovi stećaka, tj. konzervacija i tekuće održavanje. Nastojat ćemo oživjeti rad i djelovanje Društva. Nemali broj građana je izrazio želju da pruži svoj doprinos radu Društva za zaštitu kulturno-historijske baštine Donji Vakuf.” – istakla je aktuelna predsjednica Društva za zaštitu kulturno-historijske baštine Donji Vakuf, Šahza Karahodžić.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print