Predsjedništvo BiH zadužilo sve institucije da dostave odgovore iz Upitnika EK do 15. Decembra

0
50

Predsjedništvo BiH primilo je k znanju Izvještaj Vijeća ministara BiH o aktivnostima u okviru procesa evropskih integracija BiH, posebno uzimajući u obzir izvršene i preostale obaveze u vezi pripreme odgovora na Upitnik Evropske komisije.

“Predsjedništvo BiH je zadužilo Vijeće ministara BiH da, u saradnji sa Vladom Republike Srpske, Vladom Federacije BiH, vladama kantona i Vladom Brčko Distrikta, preduzme sve neophodne aktivnosti s ciljem dostave odgovora iz Upitnika Evropske komisije, najkasnije do 15. decembra 2017. godine”, navodi se u saopćenju pristiglom iz Predsjedništva BiH.

Iz Predsjedništva BiH navode da su usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period I-VI 2017. godine, koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH.

“Predsjedništvo BiH je donijelo odluku o prihvatanju Sporazuma o grant sredstvima između Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za unapređenje sigurnosti žena i odgovora na rodno zasnovanu diskriminaciju i nasilje u Bosni i Hercegovini i Odluku o odobravanju privremene primjene ovog sporazuma”, navodi se u saopćenju.

Donesene su i odluke o prihvatanju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije o naučno-tehnološkoj saradnji; SDC Sporazuma o grantu br. TF0A4795 (Projekat smanjenja faktora zdravstvenih rizika) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj; Sporazuma o finansiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (“KfW”) i Bosne i Hercegovine (“Primalac”)

Također je donesena odluka o prikupljanju i tretmanu otpadnih voda Zenica, izmjena i dopuna Sporazuma o uspostavljanju Međunarodne organizacije ST-EP (Eliminacija siromaštva putem održivog turizma), Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat jačanja bankarskog sektora.

“Predsjedništvo BiH je primilo k znanju Informaciju o zvaničnoj posjeti ministrice odbrane BiH i delegacije Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH Sjedinjenim Američkim Državama, od 11. do 13. septembra 2017. godine”, stoji u saopćenju iz Predsjedništva BiH.