Pravila o načinu pristupa sjednicama Skupštine SBK

0
128
SkupstinaSBKglasanje

Kolegij Skupštine SBK je na sjednici održanoj 5. februara .2018. godine  u povodu razmatranja  Inicijative vezano za prisustvo novinara sjednicama Skupštine donio Zaključak o donošenju Pravila kojima će se utvrdit način osiguravanja  slobodnog pristupa sjednicama Skupštine predstavnicima medija odnosno gostima.

Cijeneći prostorne mogućnosti Skupštine Kantona te odredbe člana 16. stav 1. tačka b) prema kojima  treba omogućiti normalno obavljanja funkcije i uloge zastupnika u radu sjednica Skupštine  te obavezu Skupštine da  osigura javnost rada blagovremenim, potpunim i objektivnim  informisanjem javnosti o svome radu ( član 100. Poslovnika Skupštine) utvrđen je Prijedlog ovih Pravila.

Pravila o načinu pristupa sjednicama Skupštine

I.

Predstavnicima sredstava javnog informisanja   osigurava se slobodan pristup sjednicama Skupštine na slijedeći način:

  1. Svi predstavnici medija koji žele pratiti rad  sjednica Skupštine dužni su da se akredituju  u Stručnoj službi Skupštine Kantona i preuzmu akreditaciju prije početka svake sjednice Skupštine.
  2. Predstavnici medija iz tačke I. 1.  Pravila  bit će blagovremeno obavješteni o sazivanju sjednica Skupštine.
  3. Predstavnici medija mogu prisustvovati sjednici Skupštine u prostoru  posebno rezervisanom za njih.
  4. Fotrografisanje i snimanje u sali za održavanje  sjednica  Skupštine vršit će se na početku  skupštinskog zasjedanja u vremenu  od 15 minuta od trenutka otvaranja sjednice a tokom sjednice sa prostora rezervisanog za njih, kako bi zastupnici mogli nesmetano učestvovati u radu sjednice.
  5. Predstavnici medija iz tačke I. 1. Pravila mogu tražiti izjave od   izabranih zvaničnika / zastupnika Skupštine u prostoru posebno označenom za njih nakon završetka sjednice Skupštine a tokom sjednice uz dogovor sa izabranim zvaničnicima / zastupnicima Skupštine  bez ometanja normalnog rada sjednice.

II.

Ova  Pravila o akreditaciji za prisustvo sjednici Skupštine odnose se analogno i na prisustvo gostiju na sjednici Skupštine.

III.

Ova Pravila objavit će se na web stranici Skupštine Kantona.

 

                                                                          PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

                                                                 Josip Kvasina   dipl.oec