Pozorišna predstava “Prijatelji se ne dodaju, nego se stiču” u srijedu u Prvoj OŠ Donji Vakuf

0
38

NVO “Genesis Project” iz Banjaluke, u toku ove sedmice, intenzivno izvodi edukativnu, dramsku pozorišnu predstavu “Prijatelji se ne dodaju, nego se stiču” u školama Srednjobosanskog kantona. U Donjem Vakufu predstava će biti izvedena u srijedu, 25. Oktobra u Prvoj OŠ Donji Vakuf od 11 sati.

Planirano je ukupno 50 izvođenja za preko 3000 učenika u osam općina, i to u Bugojnu, Busovači, Fojnici, Jajcu, Kiseljaku, Novom Travniku, Vitezu, Donjem Vakufu i Travniku. Predstava je rezultat projekta „Promocija mira i sigurnosti kroz edukativne, interaktivne, pozorišne predstave u osnovnim školama / Sigurni učenici – Rodno odgovorne škole” koji implementira Genesis Project uz podršku Kanadskog fonda za lokalne inicijative (CFLI), te uz odobrenje i saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.

Sama projektna ideja je potekla od nastavnog osoblja i učenika osnovnih škola širom Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona, koji su primjetili nedostatke u znanjima i vještinama kod svojih učenika koji bi im pomogli da se pravilnije ponašaju u “virtualnom svijetu”.

Kreativni tim NVO “Genesis Project” je osmislio scenario za dramsku, pozorišnu predstavu čiji je cilj da djecu edukujemo o važnosti mira i sigurnosti (sa naglaskom na mir i sigurnost na internetu); rodnoj ravnopravnosti, jednakoj poziciji i odgovornosti žena i muškaraca u društvu; da spriječimo govor mržnje na internetu među direktnim korisnicima; da spriječimo sajber-nasilja na internetu među direktnim korisnicima i da preveniramo oštećene reputacije na internetu među direktnim korisnicima.

Uvjereni smo da će djeca koja pogledaju predstavu i koja budu direktno učestvovala u direktnoj razmjeni informacija o rodnoj ravnopravnosti podići nivo svijesti o navedenim temama i da će naučiti kako da zaštite sebe, ali i ljude oko sebe, prvenstveno od opasnosti koje nam dolaze sa interenta.