Poziv za učešće na 12. Međunarodnom sajmu pčelarstva “Medena 2017”

0
63

U organizaciji Saveza pčelara TK, Tuzlanskog Pčelarskog društva “Nektar” i Gradske uprave Tuzla, 8 i 9 septembra 2017 niće održana najveća pčelarska manifestacija u BiH – 12. Međunarodni sajam pčelarstva “MEDENA”2017   na  kojem će pored izlagača iz BiH, učestvovati i pčelari iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske Austrije, Rumunije, Bugarske, Turske i Švedske.

Iz Saveza pčelara TK uputili su poziv za učešće na 12. Međunarodnom sajmu pčelarstva “Medena”2017  Tuzla, u kojem kažu

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na 12. Međunarodni  sajam pčelarstva  “MEDENA” 2017 TUZLA, koji će se održati u Tuzli 08. i 09. septembra 2017.god. Kotizacija za izlagače na ovom sajmu iznosi 30  KM za  2 ( dva ) dana. Sajam je organizovao tehnološku i stručnu međunarodnu organoleptičku analizu meda. Ukoliko želite uzorak Vašeg meda poslati za ovu analizu molimo Vas da to učinite do 20.08.2017.god. Uslovi koje uzorci meda moraju zadovoljiti su sledeći:

•           Uzorak , 2 staklene teglice meda po 350 gr sa metalnim poklopcem iste vrste

•           Med u sebi nesmije sadržavati ostatke voska mora biti procijeđen

•           Med mora biti u tečnom stanju

•           Med mora biti deklarisan

•           Vlažnost nesmije biti iznad 20 %

•           Ime, prezime, adresa i kontakt telefon

  – Kotizacija za analizu po jednom uzorku iznosi  15  KM.

   -Za uzorke izvan BiH kotozacije je  10 EUR.

   -Novac za kotizaciju se šalje sa uzorcima.

   -Molimo Vas Da u okviru Vašeg Kantonalnog Saveza obezbijedite 10-tak uzoraka meda za  tehnološku

   I organoleptičku analizu. Obavještavamo vas da će se Drugi Kongres Pčelarstva održati 24. I 25.08.

   2017.god. u Gradačci pa Vaše uzorke možete donijeti na kongres i predati predstavnicima SP TK.

   Tel.-mob.: 061-603-023  Muradif

        : 065-062-095  Šefik

 Više informacija na web.stranici :  pdnektarsptk.com