Poziv za dostavljanje prijedloga za nagrade i priznanja u povodu Dana općine Donji Vakuf

0
69

Kao i predhodnih godina Općina Donji Vakuf će i ove godine , a povodom Dana Općine Donji Vakuf, vršiti dodjelu priznanja zaslužnim kolektivima i pojedincima. Zbog toga Komisija za izbor i priznanja općine Donji Vakuf poziva sva privredna društva, javna preduzeća i ustanove, udruženja , političke stranke , mjesne zajednice, građane i druge subjekte sa područja Općine Donji Vakuf da predlože osobu – kolektiv koji su najzaslužniji  da budu nosioci priznanja POČASNI GRAĐANIN, NAGRADE 14 SEPTEMBAR ili ZAHVALNICE, a koje će biti dodjeljene na svečanoj sjednici Općinskog vijeća.

 

            Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su:

a)         za fizička lica

            – da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiniranim i izuzetno značajnim naučnim, kulturno – umjetničkim, pedagoškim, sportskim, humanitarnim , privrednim i drugim javnim radom dali trajan doprinos u razvoju Općine Donji Vakuf i ostvarili izuzetne rezultate na unapređenju i razvoju pojedine oblasti, te dali doprinos afirmaciji i jačanju ugleda Općine na području Srednjobosanskog kantona, Federacije BiH i države Bosne i Hercegovine, odnosno za doprinos općem napretku i miru u zemlji i svijetu.

            – da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled dobrog komšije,  primjernog  radnika i stručnjaka , te poštenog  i vrijednog čovjeka.

 

b)         za pravna lica

– da su u periodu koji je predhodio dodjeli priznanja ostvarili izuzetne poslovne i druge rezultate i trajne vrijednosti u ukupnom privrednom , kulturnom , naučnom , sportskom, obrazovnom i društvenom razvitku Općine Donji Vakuf  i na taj način dale konkretan doprinos sveopćem afirmisanju i ugledu Općine.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja podnosi se u pismenom obliku a isti treba da sadrži:

            a) za fizička lica:

           ime i prezime , JMBG , datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja,

           vrstu priznanja za koju se predlaže ,

           obrazložen prijedlog  sa kratkom biografijom,

           raspoloživu dokumentaciju  kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja,

           eventualno dodjeljena druga javna priznanja.

b) za pravna lica:

           podatke o pravnom licu ( naziv, registarski broj, djelatnost , osoba ovlaštana za zastupanje,  broj zaposlenih )

           iscrpan opis dostignuća zbog kojih se pravno lice predlaže za javno priznanje,

           popis ranije dodjeljenih priznanja.

          

                        U prijedlogu se navodi i vrsta priznanja za koju se kandidat predlaže.

 

Molimo da svoje prijedloge dostavite najkasnije do 10.07.2016  godine na adresu:

OPĆINA DONJI VAKUF

KOMISIJA ZA IZBOR I PRIZNANJA