Poziv svim sportskim klubovima, sportskim savezima i sportskim stručnim radnicima za upis u Registar

0
43

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB uputilo je poziv svim sportskim klubovima, sportskim savezima i sportskim  stručnim radnicima za upis u Registar sportskih klubova i sportskih saveza, kao i sportski stručni radnici za upis u Registar sportskih stručnih radnika koji vodi Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog Kantona.

Na osnovu člana 19. Zakona o sportu („Službene novine SBK/KSB“, broj 8/05 i 3/10) i Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra sportskih klubova i sportskih saveza, i Registra sportskih stručnih radnika („Službene novine SBK/KSB“, broj 6/16), osim upisa u Registar nadležnih organa uprave (Ministarstva pravosuđa i uprave i organa sudskih vlasti), pravo obavljanja sportske djelatnosti, gore navedeni korisnici, stiču upisom u Registar koji vodi Ministarstvo.

Prijave za upis u Registar dostavljaju se najkasnije do 01.02.2017.godine, u suprotnom spomenuta udruženja iz oblasti sporta i sportski stručni radnici neće biti predmet razmatranja dodjele sredstava iz granta sporta planiranih  Budžetom Srednjobosanskog Kantona.