Poziv na registraciju smještaja u domaćinstvu

0
40

Ministarstvo privrede obavještava sve fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, a do sada nisu registrovale tu djelatnost, da je registracija veoma jednostavna i ne iziskuje velika finansijska sredstva.

Naime, članom 45. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Sl.novine Federacije BiH, broj 32/09), propisano je sljedeće:

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, fizičko lice u domaćinstvu dužno je pribaviti rješenje općinske službe kojim se odobrava pružanje tih usluga. Rješenje iz stava 1. ovog člana će se izdati fizičkom licu u domaćinstvu uz sljedeće uslove:

  1. da je državljanin BiH
  2. poslovno je sposobno
  3. vlasnik je objekta (soba, apartman ili kuća za odmor i sl.) ili zemljišta za kamp
  4. ispunjava propisane zdravstvene uslove
  5. objekat u kojem će se pružati usluge ispunjava propisane minimalne uslove i uslove za kategoriju u skladu sa ovim Zakonom (utvrđuje ih općinska komisija koja će pregledati objekat)
  6. Nije mu pravosnažnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane pružanja usluga u domaćinstvu.

Ulaskom u sistem, odnosno registracijom, fizičko lice-iznajmljivač ima obavezu:

– platiti paušal po ležaju za boravišnu taksu u iznosu od 50 KM po ležaju na godišnjem nivou

– prijaviti porez na dohodak koji se obračunava na način da se plaća 10% na polovinu prijavljenog prometa

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu mogu obavljati članovi domaćinstva koji su navedeni u kućnoj listi u tom svojstvu.

Naglašavamo da, iako se iznajmljivači tretiraju u sklopu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, iznajmljivanje smještajnih kapaciteta nije djelatnost, niti obrt. U tom smislu , iznajmljivač može biti zaposlen, odnosno u stalnom radnom odnosu kod određenog poslodavca, kao i korisnik penzije, a da pritom iznajmljuje vlastitu nekretninu.

Ministarstvo privrede stoji na raspolaganju za sve informacije građanima po ovom pitanju.