Poziv na potpisivanje ugovora sa korisnicima koji su ostvarili pravo na subvencioniranje plate za mjesece april i maj 2020.godine

0
222

Ministarstvo privrede SBK na osnovu Odluke Vlade SBK provelo je dva Javna poziva za dodjelu finansijskih sredstava pravnim i fizičkim licima sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti u uslovima pandemije COVID-19. Pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom, koja su ispunila uslove propisane Javnim pozivom, programom pomoći od Vlade SBK ostvarila su pravo na subvencioniranje 50% najniže neto plate za mjesece april i maj 2020.godine, definisane Općim kolektivnim ugovorom u iznosu od 406,00 KM.

Imajući u vidu odgovornost i obavezu prema svim poslovnim subjektima kojima je otežano poslovanje, a pri tome cijeneći član 6. predmetne Odluke koji propisuje obavezu potpisivanja ugovora sa korisnicima sredstava, Ministarstvo privrede SBK odlučilo je da postupa što je moguće jednostavnije, uz što manje troškova i aktivnost provede na terenu.
Shodno navedenom, Ministarstvo privrede SBK poziva sve poslovne subjekte, koji su ostvarili pravo na subvencioniranje 50% najniže neto plate za mjesece april i maj 2020.godine, na potpisivanje ugovora u općinama u kojima je sjedište poslovnog subjekta.
Postupak, način i tehnički uslovi za obavljanje aktivnosti obuhvataju prisustvo akreditovanog državnog službenika Ministarstva privrede SBK, prisustvo poslovnih subjekata uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera i obavezno korištenje lične zaštitne opreme (maske, rukavice).
U tabeli ispod nalazi se raspored održavanja potpisivanja ugovora po općinama.

R.br. Datum Općina Lokacija Vrijeme
1. 22.7.2020.godine Busovača Sala općine 09:00 – 15:00
2. 22.7.2020.godine Fojnica Sala općine 09:00 – 15:00
3. 22.7.2020.godine Kreševo Sala općine 09:00 – 15:00
4. 24.7.2020.godine  Novi Travnik Sala općine 09:00 – 15:00
5.  24.7.2020.godine Vitez Sala općine 09:00 – 15:00
6. 28.7.2020.godine Bugojno Sala općine 09:00 – 15:00
7. 28.7.2020.godine  Donji Vakuf Sala općine 09:00 – 15:00
8. 28.7.2020.godine  Gornji Vakuf – Uskoplje Sala općine 09:00 – 15:00
9. 29.7.2020.godine  Jajce Sala općine 09:00 – 15:00
10. 30.7.2020.godine Kiseljak Sala općine 09:00 – 15:00
11. 03.08.2020.godine Travnik Sala općine 09:00 – 15:00