Poziv na potpisivanje ugovora pravnim i fizičkim licima kojima je Vlada SBK dana 11. 05. 2021. godine dodijelila finansijska sredstva

0
135

 

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlade SBK na 83. sjednici održanoj 11. 05. 2021. godine usvojila je Odluku o raspodjeli sredstava pravnim i fizičkim licima koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost, a kojima je Zaključkom Vlade SBK broj: 01-04.1 -1-2281/ 2021 -1 od 30. 03. 2021 .godine ograničeno obavljanje djelatnosti (šifre djelatnosti 56.10 i 56.30).

Shodno navedenoj odluci, Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona poziva sva pravna i fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost koji su ostvarili pravo na subvencioniranje dijela minimalne neto plate isplaćene na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, kao i dijela minimalnih doprinosa za vrijeme trajanja Zaključka Vlade SBK na potpisivanje ugovora u općinama u kojima je sjedište poslovnog subjekta.

Postupak, način i tehnički uslovi za obavljanje aktivnosti obuhvataju prisustvo akreditovanog državnog službenika Ministarstva privrede SBK, prisustvo osobe koja zastupa poslovni subjekt uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera i obavezno korištenje zaštitne maske.

Datum, vrijeme i mjesto potpisivanja ugovora za pravna i fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu prikazan je u sljedećoj tabeli:

R.br. Općina Datum potpisivanja ugovora Mjesto potpisivanja ugovora Vrijeme potpisivanja ugovora
1. Bugojno 19.05.2021.godine  sala općine  09:00 – 15:00
2. Busovača 19.05.2021.godine  sala općine  09:00 – 14:00
3.  Donji Vakuf 19.05.2021.godine  sala općine  09:00 – 14:00
4.  Fojnica 19.05.2021.godine  sala općine  09:00 – 12:00
5.  G.Vakuf . Uskoplje 20.05.2021. godine  sala općine  09:00 – 14:00
6.  Jajce 20.05.2021. godine  sala općine  09:00 – 14:00
7.  Kiseljak 20.05.2021. godine  sala općine  09:00 – 14:00
8.  Kreševo 21.05.2021. godine  sala općine  09:00 – 12:00
9.  Novi Travnik 21.05.2021. godine  sala općine  09:00 – 14:00
10.  Travnik 21.05.2021. godine  sala općine  09:00 – 15:00
11.  Vitez 21.05.2021. godine  sala općine  09:00 – 14:00

Spisak poslovnih subjekata kojima su Odlukom Vlade SBK broj 01-11.7-3362 od 11.05.2021.godine dodijeljena finansijska sredstva

MINISTAR

Nisvet Hrnjić

Izvor: sbk-ksb.gov.ba