Poziv mostarskim studenticama i studentima za učešće na Omladinskom forumu: Zašto feminizam?

Omladinski forum, ove godine uz partnersku podršku TPO Fondacije, održat će se u Mostaru 5. marta/ožujka 2016. godine, a teme koje će biti u fokusu  dotiču se feminističke borbe za ljudska prava, rodne (ne)ravnopravnosti,

Međunarodnog dana žena i njegovih tekovina: Tko su feministi i feministice? Što je feminizam? Kako se on percipirao nekada? Što su izazovi? O temi “Zašto feminizam?” govorit će istraživačica sa Sveučilišta Stanford – dr. sc. Zilka Spahić Šiljak, a o temi “Ženski pokret u postdejtonskoj BiH: inicijative, dometi i kontroverze” govorit će profesorica sa Univerziteta Istočno Sarajevo – dr. sc. Zlatiborka Popov Momčinović.  Cilj Omladinskog foruma je edukacija mladih ljudi, studentica i studenata koji se obrazuju na fakultetima mostarskog Univerziteta Džemal Bijedić i Sveučilišta, o prešućivanim i zanemarenim temama kroz institucionalno obrazovanje, ili se pak (raz)govor o ovim temama kroz redovnu nastavu provlači tek zahvaljujući volji pojedinih profesorica i profesora, koji feminističke ideje, teorije i pokrete predstavljaju unatoč još patrijarhalnom društvenom i političkom kontekstu.

 

Mnogi teoretičari/ke i aktivisti/ce smatraju da sve dok postoji strah od feminizma, strah od identifikacije s feminističkim idejama, neprijateljstvo i ignoriranje ženskog glasa u bilo kojoj oblasti života, dotle će biti važno govoriti o feminizmu i koristiti feminističke identitete. Dokle god se bude postavljalo pitanje zašto feminizam, dotle će biti važno govoriti o feminizmu.  Stoga, pozivamo sve zainteresirane studentice i studente da se prijave za sudjelovanje na Omladinskome forumu te da svoje prijave (ime i prezime, kontakt telefon, fakultet) šalju na adresu e-pošte omladinski.forum@gmail.com najkasnije do 26. februara/veljače 2016. godine. Odabrane studentice i studenti bit će obaviješteni o detaljima i programu Omladinskoga foruma do 29. februara/veljače. Sve dodatne informacije možete dobiti na isti e-mail. “Omladinski forum” će za učesnike/ce osigurati hranu i osvježenje. Ovaj događaj organizira se zahvaljujući svesrdnoj podršci i ohrabrenju TPO Fondacije.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print