Poziv borcima da sve zahtjeve šalju isključivo putem pošte i da ne dolaze u prostorije Federalnog ministarstva

0
59

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata uputilo je poziv svim pripadnicima branilačkih kategorija da, u skladu s preventivnim mjerama koje su na snazi, sve zahtjeve šalju isključivo putem pošte, te da izbjegavaju dolazak u prostorije Federalnog ministarstva i pripadajućih grupa na terenu.

Imajući u vidu da je Vlada Federacije BiH proglasila stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije Bosne i Hercegovine, prema Planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH (Federalni plan), u svim federalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima uvedeno je pasivno dežurstvo, radi izvršenja naredbi Federalnog štaba civilne zaštite.

S tim u vezi, svi rukovodioci organa uprave i upravnih organizacija FBiH i kantona, odnosno rukovodioci općinskih/gradskih službi za upravu i rukovodioci pravnih osoba i drugih institucija su obavezni da osiguraju provođenje naredbe nadležnih štabova civilne zaštite, te je u skladu s preporukama koje su usvojene na posljednoj sjednici Federalne vlade ovo ministarstvo preduzelo niz mjera u cilju prevencije, a u skladu s novonastalnom situacijom s virusom COVID-19.

Iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata pozivaju sve branioce i pripadnike branilačkih kategorija da novonastalu situaciju shvate ozbiljno i da se pridržavaju uputa koje su na snazi.
Trenutno je na snazi reorganizacija unutar ovog ministarstva, te je samo minimalan broj uposlenika na poslu, a u skladu s preporukama nadležnih.

Iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata mole branioce za strpljenje i pridržavanje datih uputa, te da poštuju mjere i preporuke za zaštite, navodi se u saopćenju ovog ministarstva.