Povećanje broja zaposlenih u Federaciji : U SBK 51.799 zaposlena osoba

0
19

 

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 07.06.2021.godine iznosio je 524.548. Ovaj broj veći je za 459 u odnosu na podatak od 31.05.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 524.089.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 07.06.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca
Kanton Tekuće stanje na dan 07.06.2021. Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD  u ukupnom broju zaposlenika
Kanton Sarajevo 140.108 159.583 26,71
Tuzlanski kanton 102.155 99.221 19,47
Zeničko-dobojski kanton 86.137 81.228 16,42
Hercegovačko-neretvanski kanton 52.243 52.482 9,96
Srednjobosanski kanton 51.799 49.717 9,87
Unsko-sanski kanton 38.450 37.789 7,33
Zapadnohercegovački  kanton 20.833 20.442 3,97
Kanton 10 11.333 11.112 2,16
Bosansko-podrinjski kanton 7.405 6.815 1,41
Posavski kanton 5.676 6.308 1,08
Republika Srpska 7.592   1,45
Brčko distrikt 817   0,16
Ukupno: 524.548 524.697  

 

Stanje broja zaposlenih na dan 07.06.2021. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/07_06_2021.pdf .

 

 

Porezna uprava Federacije BiH