Potrošački patriotizam: Kupujmo i koristimo domaće

0
136

Medijskom promocijom treba potaknuti građane da kupuju domaće proizvode, informisati ih  o kvalitetu domaćih kompanija i njihovih proizvoda, te važnosti kupovine proizvoda pod oznakom “Made in BiH”.

Potrošački patriotizam je kategorija koja je maksimalno afirmirana u Evropi i svijetu, a najdominantnija je u Skandinaviji. I ovim člankom želimo potaknuti bh. građane na potrošački patriotizam.