Potpisivanje ugovora sa stipendistima Općine Donji Vakuf

0
155

POZIV

Pozivaju se studenti koji se nalaze na konačnoj rang listi studenata akademske 2019/2020 godine, na koju je Općinsko Vijeće Donji Vakuf dalo saglasnost, broj: 01-04-00919/20 od 27.05.2020.godine, da će se potpisivanje ugovora održati dana 05.06.2020.godine (petak) sa početkom u 14:00 sati u velikoj sali Općine Donji Vakuf.

Potpisivanju ugovora će prisustovati načelnik općine Huso Sušić i predsjedavajući Općinskog vijeća Naser Rujanac. Konačna rang lista studenata aplikanata akademske 2019. / 2020. godine dostupna je na zvaničnoj web stranici Općine Donji Vakuf www.donji-vakuf.ba.

Radujemo se vašem dolasku.

Općinski načelnik                                                                                                      Huso Sušić