Potpisan protokol o saradnji

0
94

ŠPD „Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf i Šumarski fakultet u Sarajevu potpisali su  protokol s  ciljem stabilizacije i poboljšanje zdravstvenog stanja šuma na području Srednjobosanskog kantona. Navedene aktivnosti odnosit će se na savjetodavne, naučne i usluge monitoringa a obavljat će se u novootvorenoj laboratoriji za zaštitu šuma u Bugojnu. Ova labaratorija služi za uzgoj korisnih organizama i njihovo korištenje u biološkim mjerama zaštite šuma.