Potpisan Protokol o međusobnoj saradnji u radu na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja u porodici za općinu Donji Vakuf

0
86
potpisivnjeprotokola1

potpisivnjeprotokola1Danas je u Maloj sali zgrade općine Donji Vakuf upriličeno potpisivanje Protokola o međusobnoj saradnji  u radu na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja u porodici za Općinu Donji Vakuf.  Potpisivanju Protokola su prisutvovali predstavnici  Gender Centra  Vlade FBiH, Predsjednica udruženja Socijalnih radnika SBK,  predstavnici JU Centra za socijalni rad općine Donji Vakuf, Policije, Doma zdravlja, Obrazovnih insitucija na području općine Donji Vakuf, predstavnici NVO, te predstavnici JU Centra za kulturu informisanje i sport Donji Vakuf.

Naime, na inicijativu Udruženja socijalnih radnika, Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK  i Gender centra Vlade Federacije BiH, izrađen je kantonalni Protokol o međusobnoj saradnji u radu na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja u porodici. Nakon što je Vlada Srednjobosanskog  kantona usvojila kantonalni Protokol, pristupilo se izradi lokalnih Protokola u gradovima Kantona u kojima Protokol ne postoji, a kladu sa  članom 39. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici (Službene novine FBiH, broj: 20/13).

Na nivou općine Donji Vakuf , formiran je Multisektorski tim kojeg čine uposlenici inistitucija sistema  koje se bave ili susreću sa problematikom nasilja u porodici.

Pomoćnik načelnika Rukovodilac službe za društvene djelatnosti Nermana Mlinarić, je u ime načelnika općine Donji Vakuf Huse Sušića pozdravila prisutne i ukazala na problem nasilja u porodici, te ih upoznala sa Zakonskom regulativom koja se odnosi na ovu oblast.

potšisivanje protokolaPredsjednica udruženja Socijalnih radnika SBK Indira Mehić-Čejvan je istakla kako je općina Donji Vakuf  jedna od posljednjih općina koje potpisuju ovaj Protokol, te se zahvalila Centru za socijalni rad općine Donji Vakuf, kao i Gender Centru Vlade FBiH. 13. decembra tekuće godine je potpisan još jedan Protokol na nivou kantona. U narednom periodu je neophodno izraditi novi program mjera i uskladiti sa ga sa postojećom zakonskom regulativom.

Predstavnik Gender centra Zlatan Hrnčić, istakao je da Gender centar predstavlja  jednu  od organizacija koje implementiraju program UN-a i da je potpisivanje Protokola rezultat Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) Vlade FBiH. Naglasio je kako je ovo jedan od mehanizama koji će olakšati rad profesionalcima, ali je veoma bitno održati kontinuitet rada i održavanja međusobnih sastanaka.

Nakon što je potpisan Protokol, potpisnici su razmijenilli međusobna iskustva, te izazove s kojima se susreću prilikom rada sa žrtvama nasilja u porodici.