Posjeta studenata Šumarskog fakulteta u Sarajevu “Srednjobosanskim šumama”

 “U petak, 12.05.2023. godine naše Društvo je bilo domaćin posjete studenata I godine II ciklusa studija Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Studenti su posjetili Vlašić, gdje je održana terenska nastava iz predmeta Integralna zaštita šuma, Patogeni šumskog drveća, Patogeni ukrasnog bilja, Entomofauna šumskih ekosistema i Štetnici urbanog zelenila.
Naime, na području G.J. Gornji Ugar koja pripada šumariji Travnik 2014. godine pojavile su se značajne šumske štete u vidu vjetroloma i vjetroizvala što je za posljedicu imalo ulančavanje ostalih štetnih abiotskih i biotskih faktora u vidu pojave erozije, napada potkornjaka i drugih popratnih pojava. Studenti su imali priliku analizirali zdravstveno stanje sastojina smrče u odjelima 100 i 101 G.J. Gornji Ugar, s posebnim osvrtom na vjetrolome i vjetroizvale koje su se dogodile 2014. godine, kao i na prethodno spomenuto ulančavanje štetnih faktora i mjere borbe koje su preduzete kako bi se nastala šteta u što boljem obimu sanirala.
Cjelokupna organizacija terenske nastave pripala je Sektoru za integralnu zaštitu šuma i ekologiju te šumariji Travnik, odnosno Nini Skrobi, dipl. ing. šum., izvršnom direktoru sektora za integralnu zaštitu šuma i ekologiju, Mr. sci. Mevaidi Mešan, stručnom saradniku za integralnu zaštitu šuma, Dariji Sesar, m.sc.šum., stručnom saradniku za ekologiju, Mr. sci. Fadilu Aščiću, upravniku šumarije Travnik, te svim inžinjerima s područja šumarije Travnik koji su se potrudili da svojim prisustvom i razmjenom vlastitog znanja i iskustva u struci pomognu studentima što bolje razumjeti poslove u šumarstvu, a posebno one koje se tiču oblasti integralne zaštite šuma.
Nakon izuzetno produktivnog terenskog rada studenti su imali priliku da se na organizovanom ručku još bolje upoznaju s uposlenicima našeg Društva.
Ponosno možemo reći kako već duži niz godina ostvarujemo izrazito uspješnu saradnju sa Šumarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, posebno s Katedrom za integralnu zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovnog gospodarenja, te se nadamo da ćemo i ubuduće biti dio ovakvih lijepih, a prije svega edukativnih i stručnih druženja.” – navode iz ŠPD”Srednjobosanske šume” d.o.o. Donji Vakuf.
Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print