Porezna uprava: Nema isplate plaća ukoliko nisu uplaćeni i doprinosi

0
79

Porezna uprava Federacije BiH (PUFBIH) nastavlja aktivnosti naplate javnih prihoda kod poreznih obveznika koji su u većinskom vlasništvu FBiH, a koji obavljaju djelatnost za širu društvenu zajednicu, čime je obveznicima počelo izdavanje rješenja o ograničenju prava raspolaganja novčanim sredstvima na računu…

Kako postupci prisilne naplate ne bi doveli do prekida poslovanja ovih obveznika i ugrožavanja općeg javnog interesa, poreznim obveznicima neće u potpunosti biti blokirano raspolaganje sredstvima na računu, već će im, osim plaćanja javnih prihoda, biti dozvoljeno da plaćaju i izdatke koji su neophodni za njihov rad (energija, gorivo, lijekovi i sl.).

Poreznim obveznicima neće biti dozvoljeno plaćanje na ime: nabavki stalnih i obrtnih sredstava koja nisu u direktnoj vezi sa njihovim poslovanjem, avansa, isplate plaća bez istodobne uplate doprinosa, oročavanje sredstava, izdvajanje sredstava u akreditive, kupovina dionica, udjela i drugih financijskih sredstava, isplate dobiti, sponzorstva, reklama, reprezentacije i slično.

O tome koji će izdaci biti odobreni za plaćanje na zahtjev poreznog obveznika u svakom konkretnom slučaju odlučivat će Porezna uprava.

Ograničenje prava raspolaganja novčanim sredstvima s računa poreznog obveznika banka će izvršiti bezuvjetno. U odnosu na poreznog obveznika čiji račun je predmet obustave, banka je oslobođena svake obveze ili odgovornosti u vezi s obustavom transakcija.

Poreznim obveznicima je zabranjeno da obveze izmiruju gotovim novcem i obračunskim plaćanjem (kompenzacijom, cesijom, asignacijom, preuzimanjem duga), te drugim oblicima međusobnih namira obveza i potraživanja u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacijski odnosi. Također, porezni obveznici ne mogu davati pozajmice ili vršiti prijenos imovine na drugae pravne osobe ukoliko imaju neizmirenih obveza po osnovu javnih prihoda ili obveza prema zaposlenicima.

Porezni obveznici su dužni sav gotov novac ostvaren obavljanjem djelatnosti položiti na račun s kojeg će se izvršavati nalozi za plaćanje javnih prihoda u skladu sa Zakonom o unutarnjem platnom prometu.

Iz Porezne uprave podsjećaju porezne obveznike da su dužni odrediti glavni račun s kojeg će biti vršeno plaćanje javnih prihoda. Ovaj račun se po pravilu otvara u sjedištu poreznog obveznika, s tim da banka ne može otvoriti račun poslovnom subjektu ukoliko ima blokiran račun.

Pozvali su porezne obveznike da u poslovanju s poreznim obveznicima koji imaju neplaćene javne prihode ne postupaju protivno ovim zabranama.

Porezna uprava vjeruje da će ove aktivnosti dovesti, ne samo do plaćanja javnih prihoda već i do racionalnijeg poslovanja obveznika kojima su uvedena ova ograničenja, priopćeno je iz Službe za odnose sa javnošću PUFBiH.

 

                                                                                                                                                                                  /izvor:fena/