Porezna uprava FBiH: Prijavite ako vas plaćaju “na ruke”

Porezna uprava Federacije BiH obavještava osigurana lica – subjekte upisa u Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa da u poreznim ispostavama mogu izvršiti provjeru uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti koje je poslodavac obveznik uplate doprinosa dužan uplatiti prilikom isplate plaće.

 

Na zahtjev osiguranih lica – zaposlenika Porezna uprava Federacije BiH izdat će uvjerenje o uplaćenim doprinosima.

Sve informacije i saznanja da poslodavci vrše isplatu neto plaće „na ruke“ bez obračuna i uplate poreza i doprinosa, kao i druge oblike nepoštivanja poreznih zakona građani mogu prijaviti Poreznoj upravi Federacije BiH pozivom na besplatan broj 08 00 20 333, ili dostaviti putem e-maila: primjedbe@fpu.gov.ba.

Pojačane aktivnosti kontrole obračuna i uplate poreza i doprinosa na plaće i iz plaća provode se na području Federacije BiH, a inspekcijskim nadzorom obuhvaćeni su porezni obveznici odabrani iz baze podataka Porezne uprave FBiH koji su isplatili plaće, a nisu uplatili doprinose i onih koji nisu podnijeli specifikaciju uz isplatu plaća zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica.

Cilj te akcije je povećanje finansijske discipline i prikupljanje prihoda za vanbudžetske fondove.

Porezna uprava Federacije BiH izvršit će provjere svih prijava i u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i Zakonom o doprinosima i provest će uredske i terenske kontrole u predmetu obračuna i uplate poreza i doprinosa na plaće i iz plaća.

Ukoliko se uoče i ostale nepravilnosti i nezakonitosti kod poreznih obveznika bit će izvršen cjelovit inspekcijski nadzor.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima propisane novčane kazne koje se kreću od 1.000 KM do 5.000 KM za prekršaj ako poslodavac, ne uplati doprinose istovremeno sa isplatom plaće, a najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je plaća dospjela za isplatu.

Obveznik plaćanja doprinosa kaznit će se za prekršaj, počinjen prvi put, a za prekršaj počinjen drugi put, uz novčanu kaznu, može mu se izreći i mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do jedne godine, saopćila je Služba za odnose s javnošću Porezne uprave FBiH.

 

 

Fena

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print