Podsjećamo za koje kandidate danas Donovakufljani mogu glasati

0
374

Donjovakufljani, njih ukupno 12.406 s pravom glasa, danas 15. novembra 2020 godine, na dan održavanja Lokalnih izbora u BiH, biraju načelnika općine Donji Vakuf i novi saziv Općinskog vijeća. Građani, s pravom glasa, danas biraju između šest kandidata za poziciju načelnika i 175 kandidata koji su u utrci za Općinsko vijeće.

Na ovogodišnjim lokalnim izoborima u Donjem Vakufu  5 stranaka ima svog kandidata za načelnika a birači mogu glasati i za nezavisnog kandidata. Za Općinsko vijeće 6 stranaka predložilo je svoje kandidate, a svoje mjesto u Vijeću pokušat će ostvariti i jedan enzavisni kandidat.

Evo imena kandidata za Lokalne izbore u Donjem Vakufu za koje danas građani s pravom glasa  mogu glasati:

089 NAČELNIK OPĆINE :

 

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE

1 SENAD SELIMOVIĆ

 

02800 HUSO SUŠIĆ-NEZAVISNI KANDIDAT

 

01698 DEMOKRATSKA FRONTA

1 JASMINA HADŽIAVDIĆ

 

01182 SBB

1 MEHRUDIN ŠVAGO

 

00455 LDS-LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH

1 SAFET SULTANOVIĆ

 

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

1 RUSMIRA BAŠIĆ

 

089  Općinsko vijeće Donji Vakuf

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE

1 ADMIR POTUROVIĆ

2 MEHINA OMERAGIĆ

3 AMER ČOLAK

4 MUSTAFA VEREM

5 EMINA ĐULOVIĆ

6 ELDIN HADŽIĆ

7 AMER ĆEMER

8 MERIMA OPARDIJA

9 ALMEDINA RIĐAL

10 FADIL SOLE

11 AZRA HADŽIĆ

12 REFIK CERO

13 JASMINA JUGO

14 MIDHET SELIMOVIĆ

15 ARMIN ORAHOVČIĆ

16 RAMIZA HADŽIĆ

17 SAMIR ČALUK

18 ALEMA ĐULOVIĆ

19 OSMAN ALKIĆ

20 ASIM JUGO

21 LAMIJA BALIHODŽIĆ

22 HAJRUDIN SIJAMIJA

23 AJLA JUSIĆ

24 MUHAREM BIBIĆ

25 AMIR DŽIHAN

26 RABIJA MAGRDŽIJA

 

01698 DEMOKRATSKA FRONTA

1 SENAD BALIHODŽIĆ

2 BELMA HUSEINAGIĆ

3 RASIM ŽULJKO

4 MUSTAFA MELIĆ

5 SELMA KURIĆ

6 ISMAIL TUPARA

7 ALMA SIJAMIJA

8 SEMIR MORIĆ

9 MIHRETA JUSUFIJA-BEHREM

10 AMEL HADŽIABDIĆ

11 AMELA MUSTAFICA

12 HASAN KRKIĆ

13 AMILA BULAJA

14 SEMIN DERVIŠIĆ

15 SALIH HODŽIĆ

16 MIRSADA SARAČ

17 ERMIN BALIHODŽIĆ

18 DŽENANA NUKER

19 MAHIR HADŽIAVDIĆ

20 ILFAN KOVAČ

21 ELMA SMAJLOVIĆ

22 SEDŽAD BALIHODŽIĆ

23 SELMA SALIHOVIĆ

24 AJDIN ŽULJKO

25 ADI ZAHIRAGIĆ

26 ŠEHERZADA KIŠIJA

 

02787 NASER RUJANAC- NEZAVISNI KANDIDAT

 

02314 NEZAVISNI BLOK

1 MUHAMED HODŽIĆ

2 ARNESA BALIHODŽIĆ

3 HAMID MAGRDŽIJA

4 NERMINA ZAHIROVIĆ

5 SADO VRCO

6 FAHIRA ELKAZ

7 EJUB OMERAGIĆ

8 ZAHID KORUGIĆ

9 MAJDA ŽULJKO

10 MIRZA MEMIŠ

11 SELMA ČOLAK

12 AHMO ŠEHO

13 AJLA SMAJIĆ

14 ADNAN OPARDIJA

15 SELVEDIN ŠEGO

16 SANITA DUREK

17 RUSMIR MLINAREVIĆ

18 ALENA KORUGIĆ

19 MIRZA OMERAGIĆ

20 MIRSAD BAŠIĆ

21 AJDINA DERVIŠIĆ

22 MERSUDIN ČORIĆ

23 VERNESA BAŠIĆ

24 ERDIN HABIB

25 ADNAN NEZIĆ

26 EMINA RAHMANOVIĆ

 

 

01182 SBB

1 LEJLA HADŽIAVDIĆ-ZJAJO

2 DŽEVAD KAPETAN

3 DENIS ŠVAGO

4 ASIM ORAHOVČIĆ

5 AMRA ĆORIĆ

6 NIHAD ŠUTKOVIĆ

7 MIRSADA RAHMANOVIĆ

8 MIRNES ČIZMIĆ

9 MIRELA TOPALOVIĆ-SMAJIĆ

10 SAMIR HADŽALIJA

11 ELDINA DRAGINOVIĆ

12 SEAD SMAJIĆ

13 SEDINA ĆUSKIĆ

14 FADIL KOVAČEVIĆ

15 MIHRET IMOČANIN

16 AJLA HAMZAKADIĆ

17 ELDIN RAHMANOVIĆ

18 NUDŽEJMA KATKIĆ

19 HALKO MUSIĆ

20 EDIN DRAGINOVIĆ

21 ŠEJLA IMOČANIN

22 IRHAD TUTKUR

23 LEJLA HORIĆ

24 ADNAN ŠUTKOVIĆ

25 ERDIN HABIBOVIĆ

26 MELISA POTUROVIĆ

 

 

 

00455 LDS-LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH

1 ALMIN SELMAN

2 SENADA GEGIĆ

3 AJDIN SULTANOVIĆ

4 ĐENITA SULTANOVIĆ

5 VEHIDIN KAPETAN

6 SEMINA RAHMANOVIĆ

7 HALID HADŽIĆ

8 SEMINA DAUTOVIĆ

9 RAJIF BALIHODŽIĆ

10 ADNANA ŠUTKOVIĆ

11 RIAD ČOLAK

12 ADISA ĐULOVIĆ

13 ĐULAGA TUTKUR

14 SUBHA SMAJIĆ

15 AHMED MALKIĆ

16 ELMA MUJKIĆ

17 ZAIM PLAĆO

18 EMINA OPARDIJA

19 AHMET MUJKANOVIĆ

20 AIDA SULTANOVIĆ

21 ELVIN BEGOVIĆ

22 MUJESIRA ĐULOVIĆ

23 AMAR HUBER

24 DŽEMILA PILAV

25 ADEM VRCO

26 ARNELA DELIĆ

 

 

 

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

1 JASMINKO RATKUŠIĆ

2 MENSURA BEŠIR

3 AZRUDIN ĐULOVIĆ

4 EMINA JUSIĆ

5 MIRZET ČEPALO

6 NAIM PIČAR

7 DARMIN DUGONJA

8 AMNA KULAŠ

9 AIŠA OPARDIJA

10 OMER DOGAN

11 HASNIJA ZAHIROVIĆ

12 ELDIN PERENDA

13 ALMEDINA OMERAGIĆ

14 ALDIN ZAHIROVIĆ

15 ZEKIR UGARAK

16 MERIMA PORIČANIN

17 SAMIR OPARDIJA

18 ASIMA DOGAN

19 NERMIN AGIĆ

20 AVDIJA TUTKUR

21 MELINA VEREM-KURIĆ

22 ADIS BEGOVIĆ

23 SEMRA HADŽIABDIĆ

24 EDIN MAGRDŽIJA

25 MERSIHA ELKAZ

26 ALMINA DUVNJAK

 

02317 NAROD I PRAVDA

1 HUSMIR SMAJIĆ

2 EDINA MUJKANOVIĆ

3 MUAMER IMOČANIN

4 ELMA KELIĆ

5 ADIS TALAM

6 BELMINA BAŠIĆ

7 AJDIN AJANOVIĆ

8 NAHID SMAJIĆ

9 ELVIRA SELMAN

10 EMIN TUTKUR

11 ADVIJA HABIB

12 SAMIR NEZIĆ

13 INDIRA KARAHODŽIĆ

14 ALMIN DŽIHAN

15 MUAMER BEGOVIĆ

16 ALDIJANA SMAJIĆ

17 ALMER HABIB

18 DALILA ŠUTKOVIĆ

Izvor: CIK BiH