Podnesene prve krivične prijave: Ko su proizvođači vode s fekalnim bakterijama?

0
83

Još uvijek ne znamo ko su proizvođači vode u kojoj su pronađene fekalne bakterije. Zavod za javno zdravstvo Federacije šuti, a po principu nezamjeranja oglašavaju se druga mjerodavna tijela koja nisu učestvovala u monitoringu. U međuvremenu podnesene su i prve krivične prijave u ovom slučaju.

U slučaju spornih flaširanih voda o kojima ne znamo gotovo ništa osim da sadržavaju fekalne bakterije podnesene su krivične prijave Federalnom tužilaštvu FBiH.

“Podnio sam krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u Zavodu za javno zdravstvo, protiv lica iz Agencije za sigurnost hrane i protiv za sada NN proizvođača radi zloupotrebe službenog položaja, nesavjesnog vršenja službene dužnosti, a proizvođače zbog stavljanja u promet životnih namirnica koje su neispravne. Nedopustivo je da građani ne znaju koja voda je fekalno zaražena”, rekao je Mirnes Ajanović.

Novo su i češći istupi odgovornih u Agenciji za hranu BiH koji umiruju danima uznemirenu i možemo slobodno reći “zanemarenu” javnost.

“Želim da umirim građanstvo i da kažem da se kontrolni programi provode na način da moraju biti involvirana sva primarna nadležna tijela, ne samo laboratorije, već i inspekcijski organi i Agencija za sigurnost hrane BiH. Kontrolni monitoring programi podrazumijevaju da se pripremaju u skladu sa relevantnom EU legislativom, da se uzorci na terenu uzmu od strane službenih lica, odnosno nadležnih inspekcijskih službi uz prisustvo stranke od koje se uzima uzorak i uz zapisnik o uzetom uzorku”, rekao je dr. sci. Džemil Hajrić, direktor Agencije za sigurnost hrane BiH.

Ukoliko je to procedura kojom se u konačnici može započeti opoziv sa tržišta određenog proizvoda jasno je da smo nastavili kupovati flaširanu vodu sa fekalnim bakterijama. Iz Agencije za hranu BiH kao i Federalne uprave za inspekcijske poslove ističu da inspekcija i u ovom momentu uzima uzorke i dostavlja ih laboratoriju, te da će se uskoro znati i zvanične informacije o sprovedenoj kontroli.

Samo jedna pres-konferencija i monitoring ukazali su nam da su institucije koje se bave javnim zdravljem spremne štiti proizvođače, u odnosu na to javno zdravlje, ali i čitav niz propusta i nesaradnju između nadležnih tijela. Međutim postavlja se pitanje nakon pritiska medija i javnosti da se otkrije ime proizvođača koji nas vodom truje kako je pojedincu u borbi za administracijom za njegova osnovna prava.

 

N1