Počeo upis ogrijevnog drveta za RVI i porodice šehida i poginulih borca

Služba za društvene djelatnosti, opću upravu i civilnu zaštitu Općine Donji Vakuf uputila je poziv članovima Organizacije PŠ i PB i Udruženja RVI Donji Vakuf za upis ogrijevnog drveta.

Cijena iznosi 87,75 KM / m3.  Cijena lokalnog prijevoza od lagera do krajnjeg odredišta je 7,00 KM / m3 bez PDV-a, a cijena rezanja je 9,24 KM / m3 bez PDV-a. Ogrijevno drvo se može upisati u najviše 8 (osam) mjesečnih rata, a najviše se može upisati 10 metara prostornih ogrijevnog drveta po jednoj porodici iz navedene kategorije.  Upis će se vršiti u periodu od 07. januara 2016. do 08. februara 2016. godine. Rok za zaključenje spiskova je 09. februar 2016. godine. Članovi navedenih organizacija ogrijevno drvo mogu upisati u prostorijama Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Donji Vakuf, radnim danom od 9 do 12 sati,  i u prostorijama Udruženja ratnih vojnih invalida Donji Vakuf, radnim danom od 8 do 15 sati. Prilikom upisa obavezno ponijeti člansku kartu organizacije – udruženja. Nakon zaključenja spiskova Služba za društvene djelatnosti, opću upravu i civilnu zaštitu Općine Donji Vakuf će potpisati ugovor sa ŠPD“ Srednjobosanske šume“ d.o.o. Donji Vakuf.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print