Počelo telefonsko anketiranje građana u Donjem Vakufu

0
50

U okviru projekta kojeg provodi UNDP u vezi s upravljanjem rizicima od poplava u slivu rijeke Vrbas, tokom juna i jula 2016. godine biće provedena telefonska anketa među građanima Donjeg Vakufa.

Anketa ima za cilj prikupljanje podataka za prikaz potencijalnih šteta u slučaju poplava različitog intenziteta. Anketna pitanja obuhvataju informacije o karakteristikama kuće ili stana, automobila, poljoprivredne mehanizacije i sl.

Ovom prilikom vas, u ime Općine Donji Vakuf molimo da, ukoliko budete pozvani, uzmete učešće u anketi. Na taj način ćemo stvoriti bolje preduslove za borbu protiv poplava.

Anketa će biti provedena u sljedećim naseljima: Doganovci, Torlakovac, Babin potok, Krivaće, Barice, Donji Rasavci, Orahovljani, Rasavci, Vrbas, Donji Vakuf, Dalajn i Čehajići.