Izborna šutnja počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i traje do njihovog zatvaranja sutra u 19 sati.

U tom periodu zabranjene su bilo kakve nove stranačke aktivnosti. Mediji ne izvještavaju o stvarima koje se odnose na političku i izbornu kampanju.

Izborna šutnja definirana je Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.

– U periodu koji počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i traje do njihovog zatvaranja, političkim strankama, koalicijama, listama nezavisnih kandidata i nezavisnim kandidatima i kandidatima na listama pripadnika nacionalnih manjina zabranjeno je učešće u javnim političkim aktivnostima što uključuje, ali se ne ograničava samo na sljedeće:

1. održavanje skupova u cilju izborne kampanje;
2. izlaganje na biračkom mjestu i u njegovoj okolini bilo kakvih materijala u cilju uticanja na birače;
3. korištenje domaćih i međunarodnih sredstava komunikacije s ciljem uticaja na birače;
4. korištenje megafona ili drugih razglasnih uređaja u cilju uticanja na birače; i
5. svaka aktivnost kojom se ometa ili opstruira izborni proces.

Pod sredstvima komunikacije iz tačke 3) stava (1) ovog člana podrazumijevaju se sredstva kojima se može isporučiti zvučni, video ili tekstualni sadržaj. Takva sredstva obuhvataju ali nisu ograničena na radio i televizijski program, štampane medije, internet, SMS poruke ili video-poruke isporučene putem mobilnih telefona itd.

Opći izbori u BiH održavaju se sutra, a pravo glasa ima 3.368.666 birača. Procjena je da će Opći izbori u BiH koštati 12.528.000 KM.

– Za učešće na Općim izborima 2022. godine ovjereno je 145 političkih subjekata – 90 političkih stranaka, 17 nezavisnih kandidata i 38 koalicija. Međutim, na glasačkom listiću će se naći ukupno 127 političkih subjekata jer se osam stranaka pojavljuje na izborima samo u okviru koalicije, a 10 političkih stranaka nemaju ovjerene kandidatske liste. Dakle, ukupno 127 političkih subjekata – 72 političke stranke, 38 koalicija i 17 neovisnih kandidata će se naći na glasačkim listićima na Općim izborima u BiH – navode iz CIK-a BiH.