Počela isplata jednokratne porodiljske naknade u Donjem Vakufu

S ciljem podizanja stope nataliteta i podsticanja rađanja u općini Donji Vakuf, te podrške porodici sa djecom, a u skladu sa mogućnostima budžeta, sekretar Saveza za bolju budućnost (SBB) Naser Rujanac je preko Kluba vijećnika SBB-a Općinskom vijeću u februaru 2015. godine uputio inicijativu “Jednokratna pomoć nezaposlenim porodiljama sa područja općine Donji Vakuf”.

– Inicijativa je pokrenuta s ciljem otklanjanja razlika i privilegija između zaposlenih porodilja kojima je plaćena naknada za porodiljsko, dok nezaposlene porodilje osim što nemaju posao, nemaju bilo kakav vid novčane pomoći – rekao je Rujanac.

Rujanac dodaj da je u oktobru mjesecu 2015. godine na  27. sjednici Općinskog vijeća Donji Vakuf jednoglasnom odlukom vijećnici su u okviru Odluke o izmjenama i dopunama budžeta Općine za 2015. godinu uvrstili amandman SBB-a D.Vakuf kojim osigurani novci za jednokratnu pomoć svim porodiljama sa područja ove općine.

– Posljednjih godina ova općina bilježi vrlo malu stopa nataliteta, a prirodni priraštaj je negativan, stoga usvojena inicijativa smatra se prvim korakom ka rješavanju ovog ozbiljnog problema – istakao je Rujanac,

Dodaje da je kao predlagač inicijative izražva žaljenje zbog činjenice št ipak isplata nije krenula od 2015.godine, jer je Općinsko vijeće i za te porodilje obezbijedilo u budžetu novce po 100 KM, prenosi Avaz.

– Isplata za 2016. godinu je počela i sve porodilje u Donjem Vakufu iz janura su trenutno u procesu isplate novca, i taj kontinuitet će biti na mjesečnoj bazi – istakao je Rujanac.

 

 

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print