Plan i raspored poticajnih sredstava u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz kantonalnog Budžeta

0
43

Na osnovu Programa i Uputstva za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2015. godinu koje je donijela Vlada SBK od 25.06.2015. godine, Služba za privredu finansije i inspekcijski nadzor općine Donji Vakuf obavještava poljoprivredne proizvođače da se na osnovu Programa i Uputstva o poticajima, zahtjevi za dobijanje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz kantonalnog Budžetza podnose u zgradi općine Donji Vakuf, soba broj 11.

 

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva sa kompletnom dokumentacijom je 31.08.2015. godine.

 

Plan i raspored poticajnih sredstava u primrnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz kantonalnog budžeta za 2015. godinu:

 

a)    Animalna proizvodnja

R/Br.

Vrsta podrške

KM/Jed.mjere

Posebni kriteriji

Rok

 

1.

 

Farmski uzgoji muznih krava – mliječni karton

 

70,00 KM/ grlu

Najmanje 5 grla uz sljedeće dokaze:

-mliječni karton,

-pasoši za životinje,

– ceritifakt imanja,

-da su u sistemu otkupa (ugovor sa otkupljivačem

 

 

31.08.2015. godine

 

2.

 

Pčelarstvo

 

5,00 KM/pčelinjem društvu

 

Minimalno da posjeduju 30 pčelinjih društava

 

31.08.2015. godine

b)    Biljna proizvodnja

 

1.

Podizanje nvoih zasada maline (u jesen 2014. i proljeće 2015. godine)

 

3,000 KM/ha

Površina zasada maline od 0,2 do 0,5 ha.Voćnjak mora imati sistem „kap po kap“

 

31.08.2015. godine

 

1.

Jagode i ostalo jagodičasto voće

 

3,000 KM/ha

Zasađeno od 0,1 do 0,5 ha u jesen 2014. i porljeće 2015. godine

 

31.08.2015. godine

 

2.

 

Podizanja novih zasada visokostablašica

 

4,000 KM/ha

Zasađeno od 0,2 do 0,5 ha u jesen 2014. i proljeće 2015. godine

 

31.08.2015. godine

                 

 Napomena: Ukoliko zahtjevi za ostvarivanje novčanih podrški budu nepotpuni, stručna služba Kantonalnog ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo iste će smatrati neispravnim i neće ih uzeti u razmatranje.