Peta redovna sjednica Općinkog vijeća održat će se danas, 18. maja od 15,00 sati

0
37

Danas, od 15,00 sati zakazana je Peta redovna sjednica Općinkog vijeća općine Donji Vakuf. Na Dnevnom redu će se naći Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana Općine Donji Vakuf, Odluka o potvrđivanju izbora članova Savjeta mjesnih zajednica, Konačna lista studenata dobitnika stipendija za akademsku 2017/2017 godinu, kao i Prijedlog Programa za obilježavanje praznika i značajnih datuma koji se obilježavaju u organizaciji Općine Donji Vakuf.

Na današnjoj sjednici  vijećnici će razmatrati i Izvještaj o radu Općinkog javnog pravobranilaštva Bugojno za prošlu godinu, Izvještaj o radu i poslovanju JU Centar za kulturu,informisanje i sport Donji Vakuf za 2016. godinu, JU Apoteka Donji  Vakuf za 2016. Godinu, JKP „Gradina“ Donji Vakuf za 2016. Godinu.

 

Na Dnevnom redu će se naći i Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Donji Vakuf za period  1.01.- 31.12.2016. godine, Izvještaj o stanju u oblasti poljoprivrede za 2016. godinu,  Informacija o radu Biroa za zapošljavanje Donji Vakuf za 2016. godinu; Informacija o stanju maloljetničke delikvencije na području općine Donji Vakuf, Informacija o narkomaniji i drugim ovisnostima na području Općine Donji Vakuf i prijedlog mjera u cilju prevencije, kao i Informacija o stanju korištenja javnih površina i poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Donji  Vakuf i Informacija o realizaciji Programa rada i zaključka Općinkog vijeća za period januar-mart 2017. godine