Parlament FBiH: Predstavnički dom nije odobrio program rada Vlade FBiH

0
64
Vlada FBiH 001

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, u nastavku vanredne sjednice prekinute u aprilu, nije odobrio program ovogodišnjeg rada Federalne vlade. Predstavnički dom nije dao saglasnost ni na Odluku o utvrđivanju privremenih smjernica politike za provođenje energijske efikasnosti. Za danas je najavljena još jedna sjednica na kojoj će poslanici razmotriti rebalans budžeta Federacije BiH.

Za podršku radu Vlade Federacije BiH je trebalo 50 glasova, a “ZA” je glasalo 49 poslanika.

Dom naroda je odobrio ovaj program na sjednici održanoj 10. maja.

Kako je prije glasanja poslanicima obrazložio federalni premijer Fadil Novalić, program je rađen na bazi okvirnog plana za period 2015. – 2018. godina, obaveza iz Reformske agende, programa ekonomskih reformi te planova vladinih ministarstava za 2018. godinu.

Prioriteti su, naveo je Novalić, mjere na jačanju privrednog razvoja, unutrašnje stabilnosti u Federaciji BiH, konkurentnosti i vladavine prava te ispunjavanja uvjeta za euroatlantske integracije.

Ovogodišnjim programom rada planirano je da Vlada Federacije BiH utvrdi 95 zakona, vođena prioritetima – planiranom realizacijom projekata privrednog razvoja.

Od zakonskih akata čije je donošenje planirano za ovaj period, bilo da je riječ o novim aktima ili izmjenama i dopunama postojećih, premijer je, osim zakona koji utiču na ekonomski rast, seta u okviru projekta ‘onestop shop’, naveo i zakone o eksplozivnim materijama, stečaju, o dugu i zaduživanju, potom zakone o doprinosima i privrednim društvima, javnim preduzećima, set zakona iz socijalne zaštite te zakonodavstvo o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom.

Poslanici nisu podržali smjernice politike za energijsku efikasnost

Odluku o utvrđivanju privremenih smjernica politike za provođenje energijske efikasnosti ranije je odobrio Dom naroda, te je bilo potrebno da je usvoji i Predstavnički dom kako bi bili stvoreni uslovi da sve institucije mogu uskladiti svoje postupanje sa Zakonom o energijskoj efikasnosti i aktima koje je donijela Vlada Federacije BiH.

Prijevremene smjernice se odnose i na kantone i niže nivoe vlasti, s ciljem definisanja pravaca i aktivnosti za realizaciji dugoročnih ciljeva u sektoru energijske efikasnosti.

Ti ciljevi, kako je kazala savjetnica federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Amira Pintul, odnose se na uravnotežen i održiv razvoj energetskog sektora, promovisanje investicija uključivanjem javnog i privatnog sektora te povećanje broja radnih mjesta.

“S obzirom da se radi o širokom spektru aktivnosti koje pokrivaju cijelu Federaciju BiH, Zakonom je predviđena uspostava agencije za energetsku efikasnost, što će biti jedna od prioritetnih aktivnosti u narednom periodu”, pojasnila je Pintul.

Predstavnički dom danas je podržao Strategiju razvoja drvne industrije Federacije BiH za period od 2016. do 2025. godine. Ovo je dokument koji Federacija BiH dosad nije imala, te će odrediti razvoj ovog sektora.

“Nakon svake strategije radimo akcijske planove u koje uključujemo privredne subjekte, te revidiramo stanje u navedenoj oblasti”, rekao je pomoćnik ministra energije, rudarstva i industrije Marinko Bošnjak.

Po njegovim riječima, svi relevantni faktori bili su uključeni u donošenje Strategije razvoja industrije građevinskog materijala Federacije BiH i Strategije razvoja metalnog i elektro sektora za period 2016. – 2025. godina, koju su prihvatili poslanici Predstavničkog doma.

Predstavnički dom o rebalansu budžeta za 2018.

Dom naroda o ovim strategijama će se izjasniti na nekom od narednih zasjedanja.

Po završetku ove sjednice, treba da počne nova, također vanredna, na čijem je dnevnom redu, među ostalim tačkama, rebalans ovogodišnjeg budžeta Federacije BiH. Rebalans se sastoji od preusmjeravanja neutrošenih 107 miliona BAM iz 2017. u aktuelnu budžetsku godinu, radi gradnje brzih cesta. Budući da je rebalans već odobren u Domu naroda, ako ga danas prihvati i Predstavnički dom bit će omogućeno da se ovaj novac stavi na raspolaganje radi realizacije planiranih infrastrukturnih projekata koje implementira javno preduzeće Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

Za novu vanrednu sjednicu također je planirano razmatranje predloženih izmjena i dopuna Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i Zakona o stečajnom postupku.

U nacrtu je zakon o slobodnim zonama u Federaciji BiH, te izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama i Zakona o deviznom poslovanju.

Poslanici će se izjašnjavati o davanju saglasnosti na obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji BiH za 2016. godinu, te prihvatanju zaduženja za realizaciju nekoliko infrastrukturnih projekata na Koridoru 5c, kao i za projekte “Izgradnja i obnova određenog broja bolnica u BiH” i “Razvoj infrastrukture u Općini Stari Grad Sarajevo”.

Nakon vanrednih sjednica, Predstavnički dom planira nastaviti rad sutra održavanjem tematske sjednice o stanju i aktuelnoj problematici u oblasti boračko – invalidske zaštite u Federaciji BiH.