Pad cijena goriva i na donjovakufskim benzinskim pumpama

0
162

 

Cijene goriva danas, 02. decembra na benzinskim pumpama u Donjem Vakufu: